Kulturnämnden avsätter 2 miljoner kronor per år till program för kulturella och kreativa näringar

Kulturnämnden har beslutat att avsätta 2 miljoner kronor årligen till program för kulturella och kreativa näringar under programperioden 2018-2020. Programmet syftar till att skapa förutsättningar för en stark utveckling samt långsiktig och hållbar tillväxt av kulturella och kreativa näringar-sektorn i Västra Götaland.

Västra Götalandsregionens program för kulturella och kreativa näringar har tagits fram av kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden för att gemensamt verka för att strategiskt näringslivsutveckla sektorn. Det föregående programmet togs fram under 2014 för att gälla t.o.m. 2016, men har senare förlängts till 2017.

 – Genom att satsa 2 miljoner årligen skapar vi förutsättningar för att stärka näringar som spel, musik och mediautveckling, säger Conny Brännberg (KD), ordförande för Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Finansieringen av insatserna inom ramen för kulturella och kreativa näringar-programmet 2018-2020 delas mellan kulturnämnden och regionutvecklingsnämnden. Kulturnämnden har beslutat att avsätta 2 miljoner årligen.

 – Eftersom även regionutvecklingsnämnden satsar 2 miljoner innebär det att vi kan stärka en växande näring, säger Conny Brännberg (KD), ordförande för Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Viktig satsning för att skapa jobb och nya möjligheter

Kulturella och kreativa näringar är viktiga för att skapa framtidens jobb och nya möjligheter på framtidens arbetsmarknad. I Sverige står sektorn kulturella och kreativa näringar för 3,3 procent av BNP och har en tillväxttakt på ca 5,5 procent. Ungefär 117 000 företag är verksamma inom de kulturella och kreativa näringarna i Sverige. I Västra Götaland arbetar i dag ca 7,1 procent i ”kultur- och upplevelsesektorn” och 2010 fanns det 7 340 företag inom kulturnäringarna som hade området som huvudnäring.

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur