Kulturnämnden beviljar en miljon kronor till Strandverket konsthall för 2018

Kungälvs kommun får en miljon kronor för 2018 för att driva verksamhet i Strandverket konsthall på Marstrand.

Om Strandverket konsthall

Strandverket konsthall är ett populärt besöksmål i Västra Götaland. Konsthallen öppnade 2012 under konstnärlig ledning av Hasse Persson. 2017 blev Pål Svensson konstnärlig ledare och i februari samma år övergick konsthallen till kommunal regi. Strandverket har utställningsperioder året om och har särskilt lyckats kombinera det lokalt intressanta, med nationellt och internationellt relevant konst.

Finansiering

Strandverket konsthall startade 2012 i privat regi som Strandverket konsthall på Marstrand AB med ett årligt driftsbidrag om 2 miljoner kronor från Stiftelsen Strandverket på Marstrand. Konsthallen mottog även cirka 700 000 kronor varje år i privata donationer. Övriga intäkter var huvudsakligen biljettintäkter samt Kungälvs kommuns årliga verksamhetsstöd om 400 000 kronor. Total budget cirka 3 miljoner kronor exklusive biljettintäkter. För 2017 slöt Kungälvs kommun, Statens fastighetsverk och Västra Götalandsregionens kulturnämnd ett avtal om finansiering under ett övergångsår för Strandverket som just övergått i kommunens regi. Kulturnämnden bidrog med 353 000 kronor och Statens fastighetsverk som äger fastigheten tog inte ut någon hyra (värde uppskattat till 500 000 kr). Kungälvs kommun avsatte 2 miljoner kronor.

 

 

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar