Kulturnämnden godkänner uppdrag för miljard

Västra Götalandsregionen stärker den kulturella infrastrukturen genom att kulturnämnden godkänner tjugoåtta treåriga uppdrag. Uppdragen är grundläggande för att VGR ska vara Sveriges ledande kulturregion.

Kulturen är en viktig del i Västra Götalandsregionens framtidsvision Det goda livet. I den slås fast att VGR ska vara en ledande kulturregion. De tjugoåtta verksamheter som tar emot treåriga uppdrag från Västra Götalandsregionens kulturnämnd är institutioner och kulturverksamheter som har omfattande betydelse för Västra Götalands kulturella infrastruktur.

Två olika typer av uppdrag

De förvaltningar och bolag som har Västra Götalandsregionen som huvudman får så kallade uppdragsbaserade verksamhetsstöd. Stöden är treåriga och de åtta uppdragen omfattar 854 miljoner kronor, 58 procent, av 2018 års budgetram.

De verksamheter som har annan huvudman än Västra Götalandsregionen får så kallade långsiktiga uppdrag. Även dessa stöd är treåriga och omfattar 180 miljoner kronor, 17 procent, av 2018 års budgetram.

Gemensamt för båda typerna av uppdrag är att de gäller från 2018-2020 och revideras vart tredje år, i dialog med verksamheterna. Uppdragen baseras på Västra Götalandsregionens kulturstrategi – En mötesplats i världen, Strategin för tillväxt och utveckling i Västra Götaland – VG2020 och regionfullmäktiges mål – att deltagandet i kulturlivet ska öka samt verksamheternas egna utvecklingsstrategier.

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd

Uppdragsbaserat verksamhetsstöd 2018-2020 ges till åtta organisationer:

 • Styrelsen för Västarvet (regional förvaltning)
 • Styrelsen för Kultur i Väst (regional förvaltning)
 • Styrelsen för Västra Götalandsregionens folkhögskolor (regional förvaltning)
 • Film i Väst (regionalt bolag)
 • Göteborgs Operan (regionalt bolag)
 • Göteborgs Symfoniker (regionalt bolag)
 • Regionteater Väst (regionalt bolag)
 • Fastighetsnämnden för Konstenheten vid Västfastigheter (regional förvaltning)

Långsiktigt uppdrag

Långsiktigt uppdrag 2018-2020 ges till tjugo organisationer:

 • Borås stad för Borås konstmuseum
 • Borås stad för Borås Stadsteater
 • Borås stad för Textilmuseet
 • Folkteatern
 • Göteborg International Film Festival
 • Göteborgs universitet för Hantverkslaboratoriet
 • Innovatum Science Center AB
 • Kulturakademin Trappan
 • KulturUngdom
 • Nätverkstan Kultur
 • Riksteatern Väst
 • Röda sten kulturförening
 • Skövde kommun för Konstmuseet i Skövde
 • Stiftelsen Bohusläns museum
 • Stiftelsen Dalslands museum och konsthall
 • Stiftelsen Läckö slott
 • Stiftelsen Nordiska Akvarellmuseet
 • Stiftelsen Västergötlands museum
 • TILLT AB
 • Vara Konserthus AB

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera

Media

Media