Kulturnämnden höjer ersättningarna till konstnärer i Västra Götaland

Västra Götalandsregionens kulturnämnd satsar närmre en miljon kronor till kulturverksamheter i Västra Götaland inom ramen för MU-avtalet. Totalt nio verksamheter i Västra Götaland ska nu arbeta för att förstärka medverkansersättning till konstnärer. På det här sättet stärks den samtida konsten.

MU-avtalet är ett avtal mellan staten och konstnärsorganisationerna som syftar till att garantera bild- och formkonstnärer skälig ersättning vid utställningar. Kulturnämnden har tidigare arbetat utifrån den ena delen av MU-avtalet – utställningsersättning. 2017 satsade man ytterligare en miljon kronor till den andra delen av MU-avtalet – medverkansersättning. Bland de sökande fanns allt från större museer, medelstora konsthallar, mindre utställningsrum och fria arenor. Fördelningen av stödet är nu klar.

  • Konsthallen Bohusläns museum: 100 000 kronor
  • Borås konstmuseum: 45 000 kronor
  • Dalslands konstmuseum: 150 000 kronor
  • Lokstallet: 45 000 kronor
  • Nordiska Akvarellmuseet: 140 000 kronor
  • Skövde konstmuseum: 90 000 kronor
  • Textilmuseet: 150 000 kronor
  • Röda Sten Konsthall: 200 000 kronor
  • Västarvet: 24 500 kronor

Stödet ska användas till att stärka medverkansersättning till konstnärer som ställer ut på de museer och konsthallar som har ett långsiktigt uppdrag från kulturnämnden. Kulturnämnden har tidigare antagit ett antal kriterier för att säkerställa att medverkansersättningen uppfylls.

Tryggar för konstnärer och stärker nyproduktion av konst

Att förbättra produktionsvillkoren för konstnärer stärker även möjligheterna för nyproduktion av samtida konst – att konstnärer kan arbeta under trygga villkor skapar möjligheter för en större och mer genomarbetad produktion. Flera museer anger att stödet ger väsentligt stärkta förutsättningar för att skapa utställningar med nya originalverk och platsspecifika verk. I sin förlängning bäddar detta för att säkra Västra Götalands position som en region för bildkonstnärer att verka och skapa nytt i.

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera

Media

Media