Nio miljoner till kulturprojekt i Västra Götaland

För andra gången i år fördelar Västra Götalandsregionens kulturnämnd stöd till Utvecklingsprojekt. Drygt nio miljoner kronor fördelas bland 52 organisationer.

Flera av ansökningarna som beviljas handlar om att skapa förutsättningar för ungdomar och unga vuxna att själva arrangera och utöva kultur, bland annat Sverok Väst, vars projekt ska stärka ungdomsinflytandet i sina medlemsföreningar i Alingsås, Borås, Falköping och Trollhättan.

Många projektansökningar betonar också den interkulturella dialogen – att skapa möjligheter för förståelse samt nå och angå nya deltagare. Det interkulturella perspektivet lyfts fram i flera ansökningar, bland andra i Eldfestkommitténs Newros-firade i Göteborg, i den internationella poesifestivalen Merci Poesi och i Hallways där Skövde konstmuseum vill att kulturhuset ska bli en entré till samhället för asylsökande.

Vad är utvecklingsprojekt?
Utvecklingsprojekt är ett av kulturnämndens stöd för att stimulera kulturen i Västra Götaland och fördelas under två ansökningsomgångar årligen. Kulturnämnden har genom stödformen fördelat över 18 miljoner kronor under 2016.

Bedömningar
För högsta möjliga kvalitet i bedömningarna har en grupp representanter satts samman från de fyra centrumbildningarna, Danscentrum Väst, KC Väst, Musikcentrum Väst och Teatercentrum Väst. Årets referensgrupp består av Emma Augustsson (musik), Agneta Stening (bild), Harald Tjelle (dans) och Erik Åkerlind (teater). Beslut om tilldelning av stöd tas av kulturnämnden. Referensgruppen tillför konstnärlig kompetens i bedömningen av projekten.

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera

Media

Media

Snabbfakta

52 beviljade projekt i Västra Götaland
Twittra det här
Drygt nio miljoner fördelade
Twittra det här