Regional kulturbudget 2018 – fler ska delta i kulturlivet

Kulturnämnden har antagit sin detaljbudget för 2018. Detaljbudgeten, som är Sveriges största regionala kulturbudget, omfattar knappt en och en halv miljard kronor. Nämndens övergripande mål är att fler ska ges möjlighet att ta del av kulturlivet.

Nå och angå – så kallas det. Att kulturen ska nå fler, antingen genom att fler deltar i kulturaktiviteter som aktör, eller tar del genom att titta, lyssna, känna eller smaka. Att nå och angå fler, gärna personer och grupper som normalt inte tar del av kulturen, är kärnan i Västra Götalandsregionens målbild för kulturen, Vidga deltagandet.

Under 2018 sker detta främst genom treåriga uppdrag till tjugoåtta verksamheter. I alla uppdrag är det särskilt uttalat att verksamheterna ska vidga deltagandet i kulturlivet, främja kultur för barn och unga och att samverka med det fria kulturlivet och övriga civilsamhället. Läs mer i pressmeddelandet om uppdragen

Utmärkande satsningar i budgeten är höjningar av anslagen till Västra Götalandsregionens folkhögskoleförvaltning, om fyra miljoner kronor, för att medverka till fullföljda studier samt till Göteborgs Symfoniker om två miljoner kronor. Regionteater Väst, Vara konsterhus, Nordiska akvarellmuseet, Läckö slott, och Dans och teaterfestivalen ges också ramhöjningar för att verksamheterna ska kunna gynna nyskapandet.

Totalt omfattar budgeten 1 476 403 000 kronor varav de tjugoåtta uppdragen tar drygt en miljard, eller 70 procent i anspråk.

Läs budgeten i sin helhet

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera

Media

Media