Romer får egenmakt på Interkulturella folkhögskolan

Idag skrev parterna på avtalet som officiellt lämnar över huvudmannaskapet på den Interkulturella folkhögskolan till romerna själva.

"Äntligen tar romerna egenmakt, detta är en historisk dag" sa rektorn Keith Palmroth för den Interkulturella folkhögskolan i Bergsjön, då Västra Götalandsregionen idag den 7 april 2016 överlämnade huvudmannaskapet för före detta Agnesbergs folkhögskola till den nya huvudmannen.

- Det är med glädje och stolthet som vi överlämnar ansvaret för skolan till en romsk ledning. Det är också en markering av förtroende och ett steg i rätt riktning av samhället, säger Conny Brännberg (KD), ordförande i Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

I närvaro av politiker från Västra Götalandsregionen, studerande på skolan, samt personal tackade rektorn för den insats som Västra Götalandsregionen gjort för Västsveriges romer genom att i ett inledningsskede axla huvudmannaskapet för den romska folkhögskolan. Efter sex år övertar nu den ideella föreningen Interkulturella folkhögskolan huvudmannaskapet.

På bilden från vänster: Alex Bergström (S), ledamot i regionstyrelsen, Senada, ordförande i Interkulturella folkhögskolan, Lars Nordström (L), Västra Götalandsregionens kulturnämnd, Keith Palmroth, rektor på Internkulturella folkhögskolan samt f.d. rektorn på Agnesbergs folkhögskola, Birgitta Nesterud. 

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är med glädje och stolthet som vi överlämnar ansvaret för skolan till en romsk ledning. Det är också en markering av förtroende och ett steg i rätt riktning av samhället
Conny Brännberg, ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd