Samarbete mellan folkhögskolor och kulturinstitutioner vidgar deltagandet

Sedan 2013 har kulturnämnden finansierat ett samarbetsprojekt mellan folkhögskolor och kulturinstitutioner, Folkbildning och kultur i samverkan. Nu är utvärderingen av Folkbildning och kultur i samverkan 2013–2017 klar. Jan-Erik Alfredsson skriver i utvärderingen:
- Framför allt är det syftet med att vidga deltagandet som uppnåtts i mycket hög utsträckning.

Utvärderingen har genomförts av Jan-Erik Alfredsson, tidigare verksamhetschef på SENSUS studieförbund med mycket god kännedom om såväl kultur- som folkbildningsområdet.

Syftet med projektet är att vidga deltagande i kulturlivet genom samverkan mellan folkhögskolor och kulturinstitutioner, ett bättre och bredare resursutnyttjande av kulturverksamheterna, att öka medskapandet i betydelsen forma verksamheten av och med invånarna och att utveckla metoder och pedagogiska redskap som syftar till att nyttja kultur i läroprocesser.

- De fyra syftena med projektet har i hög grad förverkligats och bidragit till avsedda effekter hos målgruppen folkhögskoledeltagare. Framför allt är det syftet med att vidga deltagandet som uppnåtts i mycket hög utsträckning, skriver Jan-Erik Alfredsson i utvärderingen.

Initialt var det främst folkhögskolor i kulturinstitutioner i Göteborg men under perioden har fler aktörer involverats och idag är aktörer i hela Västra Götaland involverade.

Projektet Folkbildning och kultur i samverkan startade under 2013. Det grundläggande motivet för Västra Götalandsregionens kulturnämnd var att stimulera till samverkan mellan folkhögskolor och de kulturinstitutioner som har uppdrag från kulturnämnden.

Syftet med projektet har i hög grad förverkligats och bidragit till avsedda effekter hos målgruppen folkhögskoledeltagare. Framför allt är det syftet med att vidga deltagandet som uppnåtts i mycket hög utsträckning.

 

Bifogat finns rapporten i sin helhet.

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur