Satsningen på kultur inom psykiatrin fortsätter

Psykiatri Affektiva inom Sahlgrenska Universitetssjukhuset får 720 000 kronor för att utveckla kulturen inom sin verksamhet. På så sätt fortsätter kulturnämndens satsning från 2017 på kultur inom psykiatrin.

I fjol tilldelade Västra Götalandsregionens kulturnämnd stöd till Sahlgrenska Universitetssjukhuset (SU) för en uppmärksammad projektsatsning på en konstateljé i psykiatrin. Projektet blev så lyckat att SU nu gjort ateljén permanent.

Nu tilldelar kulturnämnden ytterligare medel till psykiatrin inom SU. Psykiatri Affektiva Östra tilldelas 320 000 kronor för att starta en egen konstateljé för personer som vårdas för depression, ångestsjukdomar, personlighetsstörning och neuropsykiatriska tillstånd.

Kreativt skrivande

Och Psykiatri Affektiva Sahlgrenska kompletterar den nu permanenta konstateljén som startades 2017 med en ateljé för kreativt skrivande. För satsning på kreativt skrivande tilldelas SU 400 000 kronor.

Verksamheterna ska inte ses som en medicinsk eller terapeutisk insats utan snarare en fristad där patienterna genom aktiviteter söker mening i sina liv och fokuserar på andra frågor som inte är direkt relaterade till sjukdom.

Fakta:

En studie från Sahlgrenska akademin visar att bildterapi för personer med svår depression hjälper. En kontrollgrupp studerades i tio sessioner med bildterapi och resultatet visar att personerna i kontrollgruppen mådde betydligt mycket bättre än de som inte deltagit.

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera