Skuggredaktion undersöker ungas medievanor

Hur relaterar unga vuxna till medier och samhällsjournalistik? Vad upplevs som angeläget och relevant? Svaret får vi förhoppningsvis om sju månader.

För under sju månader ska Borås tidning vara testmiljö för en redaktion bestående av unga vuxna som själva, men under handledning av Borås tidning, ska identifiera relevanta ämnen, vinklar, vilka som får komma till tals i artiklar samt vilka plattformar som används bäst för spridning av nyheter.

Projektet, som kallas Yngres nyhetsuniversum, ska undersöka medievanor hos målgruppen unga vuxna (25-35 år) och är ett samarbete mellan Lindholmen Science Park, Borås tidning, Rise Interactive och Södertörns högskola.

Västra Götalandsregionen går in med 1,2 miljoner kronor i projektet. Borås tidning står för testmiljön och handledarskap och Södertörn högskola för följeforskningen.

Satsningen är det första skarpa projektet inom ramarna för Medier och demokrati, en testarena på Lindholmens Science Park som Västra Götalandsregionens kulturnämnd och regionutvecklingsnämnd grundfinansierar.

Temat kommer stå i fokus vid den årliga UNESCO-konferens om media- och informationskunnighet som VGR planerar att vara värd för 2019.

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera

Media

Media