Tio skribenter får Essästöd av Västra Götalandsregionen

Västra Götalandsregionens essästöd delades ut fredagen den 29 september. Tio essäister och kulturjournalister delar på en prissumma av totalt 450 000 kronor. Stödet delades ut på bokmässan i Göteborg.

Västra Götalandsregionens kulturnämnd beslutade i september 2014 att inrätta ett årligt stöd för essäer och kvalificerad kulturjournalistik. Essästödet syftar till att stimulera och fördjupa den offentliga diskussionen, med essäer och kvalificerad kulturjournalistik som verktyg. Nu har stödet delats ut för tredje gången.

Mottagare av essästöd 2017:

  • Klas Grinell, ”Islam, sekularism och nordeuropeisk kultur - tyska exempel”, Dixikon: 50 000
  • Mikael van Reis, ”Två händer”, Dixikon: 40 000
  • Magnus Haglund, ”Sprickorna i popmuren: en essä om Abba och Sverige”, Ord & Bild: 50 000
  • Anders Björnsson, ”Färd i Johannes Bobrowskis fotspår”, Dixikon: 50 000
  • Joni Hyvönen, ”Den posthumana komedin”, Ord & Bild: 43 000
  • Marit Kapla, ”Berättelsens natur. En värmländsk fotvandring.”, Ord & Bild: 44 000
  • Andreas Engström, ”Den ljudande konstens estetik och praktik inom bildkonsten och konstmusiken.”, Paletten: 50 000
  • Sinziana Ravini, ”Kulturdekonstruktion. Om kulturens och rasismens farliga förbindelser.”, Dixikon: 40 000
  • Sarra Anaya, ”Fransmännen är fortfarande kvar eller det min pappa aldrig ville berätta - En essä om Tunisien efter revolutionen.”, Glänta: 50 000
  • Valerie Kyeyune Backström, ”Kärlek, ras, klass - sexualitetens ekonomi”, Glänta: 33 000

Stödet kan sökas av kulturtidskrifter och skribenter i Västra Götalandsregionen. Stödet administreras av Nätverkstan Kultur på uppdrag av Västra Götalandsregionens kulturnämnd.

Juryn för 2017 års essästöd består av:

Tomas Forser (juryordföranden)
Professor emeritus i litteraturvetenskap, knuten till Göteborgs universitet.
 
Andrea Zederbauer
Översättare och chefredaktör för tidskriften Wespennest i Wien

Knut Olav Åmås
Författare och filosof, direktör för stiftelsen Fritt Ord i Oslo

För mer information om essöstödmottagarnas projekt, kontakta Jesper Eng, Nätverkstan: jesper.eng@natverkstan.net

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera

Media

Media