Välkomna flyktingar med kultur för fjärde året i rad

3 250 000 för att välkomna flyktingar med kultur. Det är en ny rekordnotering. Dessutom gör kulturnämnden det nu också möjligt för större, mer långsiktiga satsningar.

Tidigare år har maxbeloppet för en ansökan varit 50 000 kronor. Kulturnämndens mål då var att låta så många föreningar som möjligt ta del av stödet för att genomföra kulturaktiviteter tillsammans med flyktingar i närområdet.

Analyser som Västra Götalandsregionens gjort visar att resultaten är goda och att deltagandet i kulturlivet vidgats, vilket är ett av regionfullmäktiges prioriterade mål. Men möjligheten för långsiktiga, större satsningar har inte varit möjlig inom ramen för de sökbara medlen. Därför har kulturnämnden nu förändrat metoden.

Nya möjligheter

Metoden innebär två inriktningar. Dels en utlysning som riktar sig till lokala aktörer för mindre projekt, precis som tidigare. Till det avsätts 1 500 000 kronor. Och dels en utlysning som riktar sig främst till distrikt, för att arbete med större projekt av mer strategiskt karaktär. Till det avsätts 1 750 000 kronor.

Kultur med flyktingar genomförs för fjärde året i rad.

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera

Media

Media