Västra Götalandsregionen satsar på Medier & demokrati

Västra Götalandsregionens kulturnämnd beviljar 400 000 kronor till Lindholmen Science Park för forsknings- och innovationsprogrammet Medier & demokrati.

2015 gav Västra Götalandsregionen Lindholmen Science Park i uppdrag att kartlägga behovet av ett nationellt innovationsprogram för att stärka de publicistiska medierna och deras roll i demokratin. Resultatet blev det nationella forsknings- och innovationsprogrammet Medier & demokrati. Kulturnämnden går nu in med 400 000 kronor för att fortsätta arbetet med att etablera programmet Medier & demokrati.

Programmet medfinansieras av Västra Götalandsregionens regionutvecklingsnämnd med en miljon kronor under tre år. Kulturnämnden har sedan tidigare beviljat 600 000 kronor till Lindholmen Science Park för att sjösätta programmet.

En satsning på långsiktigt demokratiarbete

Medier & demokrati ska utveckla projekt som ger nya verktyg och ny kunskap för journalistik och medborgardialoger. Västra Götalandsregionen genomförde i Almedalen 2017 ett seminarium på temat medier och förtroende, där publicistiska mediers kris och behovet av en ny mediepolitik diskuterades. Lindholmen Science Park är en av få arenor som arbetar med långsiktig kartläggning och stärkande av publicistiska medier.

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Lars Nordström (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-920 68 39

Anne-Charlotte Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera

Media

Media