Västra Götalandsregionens kulturstipendiater 2019

Västra Götalandsregionen gratulerar årets stipendiater. På eftermiddagen den 12 juni delades Kulturnämndens årliga arbets- och kulturstipendier ut i Göteborg. Stipendierna ska förbättra förutsättningarna för konstnärer och kulturarbetare att utvecklas och verka i Västra Götaland.

Kulturstipendiater 2019

Kulturnämnden delar ut 10 kulturstipendier à 30 000 kronor till yrkesverksamma konstnärer bosatta och verksamma i Västra Götaland. Stipendierna är ett av kulturnämndens sätt att gynna nyskapande i Västra Götaland och skapa förutsättningar för långsiktigt konstnärligt skapande inom alla genrer.

Läs mer om våra kulturstipendier

Läs motiveringarna till kulturstipendierna

 • Johan Björkegren (bild)
 • Louise Halvardsson (litteratur)
 • Mohanned Hawaz Hamed (dans) 
 • Carl Pontus Hjorthén (film)
 • Hanna Högstedt (film) 
 • Mona Namér (dans)  
 • Lillemor Petersson (bild) 
 • Elin Teilus (musik) 
 • Pär Thörn (litteratur) 
 • Pontus Torstensson (musik)

Skaraborgsstipendiat 2019

Stipendiet tilldelas en person med anknytning till Skaraborg ur Skaraborgs Jubileumsfond.
Läs mer om Skaraborgsstipendiet

 • Therese Engdahl (konsthantverk) 

Arbetsstipendiater 2019

Kulturnämnden delar ut 15 arbetsstipendier à 100 000 kronor till yrkesverksamma konstnärer bosatta och verksamma i Västra Götaland. Stipendierna är ett av kulturnämndens sätt att gynna nyskapande i Västra Götaland och skapa förutsättningar för långsiktigt konstnärligt skapande inom alla genrer. Ansökningarna bedöms av en sakkunnig jury.
Läs mer om våra arbetsstipendier

 • Johanna Bernhardson (film)
 • Henrik Denerin (musik)
 • Azadeh Esmaili Zaghi (bild) 
 • Amanda Flodin (musik)
 • Malin Franzén (bild)
 • Annika Gannby (form)
 • Fanny Hellgren (bild)
 • Malin Holgersson (litteratur)
 • Staffan Holm (design)
 • Kristin Lidström (bild)
 • Monne Lindström (film)
 • Fredrik Nyberg (litteratur)
 • Peter Rosvik (performance)
 • Jörgen Svensson (bild)
 • Biggi Vinkeloe (musik)

Bilder

De bifogade bilderna är fria att använda vid publicering om stipendierna. Ange fotograf Paul Björkman. Se även Fler bilder från utdelningen

På vårt Twitterkonto @vgrkultur finns fler bilder från utdelningen. Fotograf: Kimberly Åkerström

 

För kommentarer från Västra Götalandsregionens kulturpolitiker
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-341 05 65

Daniel Andersson (L), 1:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 0766-29 87 43

Ann-Charlott Karlsson (S), 2:e vice ordf. Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Tel: 070-085 25 55

______________________________________

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för kultur och kulturutveckling med intresse för hela Västra Götaland. Genom målmedveten satsning och Sveriges största regionala kulturbudget har kulturen en självklar roll i samhällslivet.

Taggar:

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Koncernavdelning kultur är nämndens tjänstemannastöd som ska se till att Västra Götalandsregionens kulturpolitik genomförs i praktiken. Läs mer om nämndens strategiska arbete i Västra Götalands kulturplan: www.kulturplanen.se Eller mer om nämndens arbete: www.vgregion.se/kultur

Prenumerera

Media

Media