Dela

Om oss

Västra Götalandsregionens kulturnämnd ansvarar för strategiskt utvecklingsarbete inom kulturområdet och beslutar om uppdrag och ekonomiska bidrag till bland annat teatrar, musikverksamheter och museer i Västra Götaland. Läs mer om nämndens uppdrag och strategiska arbete på www.vgregion.se/kultur

Citat

Byggnadsvård är något av en folkrörelse. Intresset för vårt kulturarv ökar starkt
Conny Brännberg (KD), ordförande för kulturnämnden i Västra Götalandsregionen
Varje person i fokusgruppen förses med ett aktivt chip som samlar in data, till exempel i form av fotografier, om hur de redesignade kläderna används.
projektet Re:textile III – Re:society ska undersöka hur plagg används i cirkulära system
Vilken glädje de har medfört. En stor vinst med projektet är att barnen ute i Västra Götalandsregionen får samma möjlighet att träffa clownerna, det vill säga en mer jämlik vård över regionen.
Ulrika Mattsson Kölfeldt, verksamhetschef för Barnkliniken på NU-sjukvården.
Vi ser även att clownerna har underlättat kommunikationen med våra nyanlända barn som ännu inte behärskar språket
Ulrika Mattsson Kölfeldt, verksamhetschef för Barnkliniken på NU-sjukvården.
En plats präglad av aktivitet, som samtidigt skänker lugn och mening samt präglas av en öppen, tillåtande, icke-dömande atmosfär, har skapats och utifrån studiens resultat bedöms denna plats väsentlig för att stödja återhämtning.
Elisabeth Hansen Punzi, leg. psykolog och fil. Dr. i klinisk psykologi och neuropsykologi samt lektor vid Psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet.
Det är klart att varvshistorian finns i böcker, informationsfilmer och arkivfilmer, men det här är ett sätt som tilltalar många, framförallt yngre.
Jonas Myrstrand från Studio Jox/FilmEpidemin
Att resa i tid och rum, via teknik, ger oss nya möjligheter
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Katti Hoflin har inte bara en mångfasetterad bakgrund från kultursfären utan också de personliga egenskaper och ledaregenskaper som vi efterfrågar
Ann-Sofi Lodin, regiondirektör
Det är med glädje och stolthet som vi överlämnar ansvaret för skolan till en romsk ledning. Det är också en markering av förtroende och ett steg i rätt riktning av samhället
Conny Brännberg, ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Statens pengar, som är en del av kultursamverkansmodellen, är mycket välkomna, men vi kan också konstatera att staten inte räknar upp medlen i takt med kostnadsutvecklingen. Detta innebär i praktiken att regionen får skjuta till ytterligare medel för att verksamheterna ska kunna behålla dagens nivå.
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Det är med stor glädje som vi nu överlämnar folkhögskolan till den ideella föreningen Interkulturella Folkhögskolan. Vi vill på detta sätt markera vikten av förtroende för den romska ledningen av skolan och ser fram emot ett fortsatt gott samarbete
Conny Brännberg (KD), ordförande Västra Götalandsregionens kulturnämnd
Välj datumintervall -
Det finns inga träffar som matchar nuvarande filter
Det finns inga fler träffar som matchar nuvarande filter
Tillbaka till sidans topp

Prenumerera

Youtube

Twitter