35 festivalarrangörer från hela världen kollar in kulturen i Västsverige

I augusti gästas Västra Götaland av den välrenommerade internationella kursen för festivalarrangörer: Atelier for Young Festival Managers. Det är fjortonde gången den ambulerande kursen arrangeras. Tidigare har den hållits i bland annat Beirut, Budapest, Shanghai, Merano, och i våras ägde den rum i Johannesburg. När kursen når Västra Götaland är det första gången den arrangeras i Sverige. 

 

Den 23–29 augusti kommer en unik kurs till Göteborg. Då gästas vi av trettiofem uttagna deltagare från hela världen, som kommer att få ta del av lektioner, föreläsningar, workshops, diskussioner och studiebesök under en sju dagar lång fortbildning med fokus på kulturfestivalens konstnärliga utveckling. Fortbildningskonceptet drivs av den belgiska organisationen The Festival Academy som är en del av European Festivals Associations verkamhet. När nu Västra Götalandsregionen gått in som samarbetspart är det Kultur i Västs verksamhet Festivalplattformen som fått i uppdrag att ta emot gästerna.

– Vi är mycket glada över att få vara med och arrangera och förvalta den här internationella kursen. Det är en stor satsning från regionens sida och vi kommer att koppla ihop lokala aktörer med dessa internationella gäster, så att det blir riktigt många ringar på vattnet för så många som möjligt, säger Carita Forslund, konsulent på Kultur i Väst och lokal projektledare.

– Gothenburg Fringe Festival är en spännande arrangör i utveckling som vi kommer att samarbeta med under kursveckan, och deltagarna kommer även att få bekanta sig med den etablerade Göteborgs dans- och teaterfestival.

Nätverkande och att dela kunskap på lika villkor utgör grundpelarna i konceptet, där man skapar möjligheter för festivalarrangörer från hela världen att reflektera över festivalens uppdrag och roll i en globaliserad, snabb och resultatinriktad värld. Under dessa dagar får kursdeltagarna möjlighet att samarbeta med kollegor från hela världen, och den nya generationens festivalarrangörer ges tillfälle att möta innovativa och banbrytande projekt och festivalformer.

– Viktigt för mig som arbetar med Festivalplattformen är att vi kommer att bjuda in festivalarrangörer från Västra Götaland till ett nätverkande evenemang, för det är viktigt att de får tillgång till internationella kontakter. Allt sådant kan leda till utveckling. Nya idéer, kunskaper, samarbeten, vem vet. Vi planerar också att ta med oss hela kursen på utflykt så att de får se något mer än Göteborg. Det kommer bli intensivt, lärorikt och väldigt roligt.

 

Har du några frågor rörande kursen? Då är du välkommen att höra av dig till Carita Forslund, 070 349 21 52, carita.forslund@kulturivast.se

Ida Northfell
Kommunikationschef, Kultur i Väst
ida.northfell@kulturivast.se

Kultur i Väst

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. Grunden i vårt arbete handlar om att stärka konsten och kulturen, samt att öka kunskapen om de positiva effekter kulturen har i samhället. För att kunna åstadkomma det, samarbetar vi med andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på kulturivast.se

Taggar:

Om oss

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. Läs mer här: www.vgr.se/kulturutveckling

Prenumerera

Media

Media

Citat

Det är en stor satsning från regionens sida och vi kommer att koppla ihop lokala aktörer med dessa internationella gäster, så att det blir riktigt många ringar på vattnet för så många som möjligt
Carita Forslund, konsulent på Kultur i Väst och lokal projektledare