En dag för barn med NPF på Lödöse museum

Hösten 2017 invigdes ett nytt sensoriskt rum på Lödöse museum, ett resultat av projektet Jämlik kultur som syftar till allas rätt till kulturupplevelser. Den 10 mars välkomnas barn med särskilda behov till museets nya, anpassade miljö. Ett rum för barn och unga som har svårt att vistas i den vanliga museimiljön.

Den magiska cirkeln

I det sensoriska rummet gör vi en magisk cirkel runt den sensoriska elden och får historia och saga att komma till liv med rytmer, musik och rörelser. Vi möter talande djur, människor som levde för länge sedan och figurer från sagans värld.

- I gemenskapen kring den här berättelsen så skapar vi någonting tillsammans, det uppstår en slags magi. Upplevelsen förmår barn och ungdomar med dessa svårigheter att inte bara besöka, utan även delta och vara medskapande i berättelsen – cirkeln är verkligen magisk på det sättet, berättar Marie Schmidt, pedagog på Lödöse museum.

Barnens behov i fokus

På museet gläds vi över möjligheten att fler kan ta del av museets utbud och känner att vi har tagit viktiga steg för att bli en än mer demokratisk mötesplats dit alla är välkomna.

- Vi är glada och stolta över att kunna erbjuda det här på Lödöse museum. Det finns många barn som går miste om både upplevelser och utveckling om inte samhället har förmågan att möta dem utifrån deras egna behov, säger Liselotte Öhrling, pedagog och programansvarig på Lödöse museum.

Föranmälan för en bra upplevelse

För att barnen ska få den bästa möjliga kulturupplevelsen på Lödöse museum ska en föranmälan gärna göras för att informera om speciella behov så att museet kan utforma dagen på bästa sätt. Detta är en dag för familjer, korttidsboenden och lägerverksamheter som har barn och unga med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar och/eller intellektuella funktionsnedsättningar.

Förberedelse inför besöket

Det finns ett förberedelsehäfte man kan ladda ner, med bilder på utrymmen och personal. Om man önskar kan man även få ett bildschema över besöket. Man kan även ladda ner Den stora drakfejden som är ett häfte med en saga om Lödöse och medeltida pyssel. Häftet är utformat av barn tillsammans med museets pedagog. Sagan tar oss med på en resa med två nutida barn tillbaka till det medeltida Lödöse. Flera av föremålen som finns i utställningen tas upp på ett lekfullt sätt i berättelsen. Häftet kan användas både som förberedelse före besök och att arbeta med efter besöket.

Jämlik kultur

Lödöse museum har under ett års tid arbetat med projektet Jämlik kultur som är ett samarbete mellan Lödöse museum, Lilla Edets kommun och föreningen Attention. Inom ramen för detta projekt har Marie Schmidt arbetat fram och testat en ny slags pedagogik anpassad till barn och unga med NPF och/eller intellektuella funktionshinder. Marie jobbar nu med att implementera denna nya pedagogik i museets pedagogiska program.

Tid:
Söndag 10 mars kl. 11-11.30

Plats:
Lödöse museum

Information och föranmälan:

Marie Schmidt, pedagog
Lödöse museum/Västarvet
Tfn: 010-441 43 85
E-post: marie.schmidt@vgregion.se

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Taggar:

Om oss

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. Läs mer här: www.vgr.se/kulturutveckling

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi är glada och stolta över att kunna erbjuda det här på Lödöse museum. Det finns många barn som går miste om både upplevelser och utveckling om inte samhället har förmågan att möta dem utifrån deras egna behov.
Liselotte Öhrling, pedagog och programansvarig på Lödöse museum