En förtrollad värld - föredrag med magiska förtecken på Vitlycke museum

Övernaturliga makter och magiska krafter var inget märkligt på 1600-talet - det märks bland annat i dokumentationen av häxprocesserna i Bohuslän. Den 13 oktober kan du möta den här förtrollade, förmoderna världen i historieprofessor Göran Malmstedts föredrag på Vitlycke museum. 

I förmodern tid levde befolkningen i en ”förtrollad” värld där det var självklart att övernaturliga makter och magiska krafter spelade en viktig och framträdande roll i tillvaron. Dessa föreställningar märktes bland annat i häxprocesserna som drevs runtom i Europa under 1500- och 1600-talen. Men hur ska vi förstå den världsbild som genomsyrade tiden?

Människor och magi

Genom dokument från trolldomsrannsakningarna i Bohuslän under slutet av 1600-talet kan vi komma nära människorna och deras tankar om magi, drömmar och ordens makt. I rättsprotokollen studerar Göran Malmstedt, professor i historia vid Göteborgs universitet, olika aspekter av verklighetsuppfattning och mentalitet: domarnas frågor, vittnenas berättelser och de anklagades svar vittnar om hur människorna uppfattade sin omvärld. Hur kunde trolldom och till synes skiftande skepnader spela in i verkliga skeenden? Guds och djävulens plats i tillvaron tillhör också de fenomen som Malmstedt belyser.

Bohuslänska trolldomsprocesser

Nu på söndag kommer Göran Malmstedt till Viltycke museum och berättar mer med utgångspunkt i de bohuslänska trolldomsprocesserna åren 1669 till 1672.

Tidigare har Malmstedt bland annat publicerat Helgdagsreduktionen. Övergången från ett medeltida till ett modernt år i Sverige 1500–1800 (1994) och Bondetro och kyrkoro. Religiös mentalitet i stormaktstidens Sverige (2002). I dagsläget är han aktuell med boken En förtrollad värld: Förmoderna föreställningar och bohuslänska trolldomsprocesser 1669–1672 (2017).

Tid och plats

Vitlycke museum, 13 oktober, kl. 13.00. Ingen föranmälan, gratis entré. Välkommen!

Tips: Trollbunden – folktro, fakta och fiktion

Missa inte heller Västarvets digitala utställning Trollbunden – folktro, fakta och fiktion. Här finns massor av exempel på hur myter, sägner och berättelser påverkar oss människor, från folktrons skogstroll till dagens nättroll.

För mer information:

Johan Clerhage
Programproducent Vitlycke museum
072-450 42 94
johan.clerhage@vgregion.se

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Taggar:

Om oss

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. Läs mer här: www.vgr.se/kulturutveckling

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar