Forskarhistorier från fältet

Forskare bjuder på oväntade historier från fältarbetet på Biologiska mångfaldens dag, onsdagen 22 maj, på Göteborgs Naturhistoriska museum.
Vad sägs om att jaga myror framför ögonen på sydamerikanska gerillasoldater, förse kunskapstörstande militär med e-böcker, hoppa från en flygande helikopter – visst kittlar det lite i magen? Det finns många roliga, rörande och hisnande historier från livet som biolog eller forskare i fält. Insamlandet av kunskap kring biologisk mångfald har liksom inga gränser – eller? 


Onsdagen 22 maj uppmärksammar vi biologiska mångfaldens dag genom att låta sex forskare, som på olika sätt arbetar med biologisk mångfald, berätta om det som föregår analysen av data och sammanställandet av rapporter och vetenskapliga artiklar, nämligen insamlingsarbetet. Under kvällen delar forskare med sig av sina egna erfarenheter kring de oförutsedda, knasiga situationer som uppstått när de varit ute och gjort fältarbete.

De forskare vi kommer få höra är: Christine Bacon, Mafe Torres, Magnus Lidén, Harith Farooq, Magnus Gelang och Kennet Lundin.

Museets samlingar – grund för forskning kring biologisk mångfald
Hur ser museets koppling till arbetet med den biologiska mångfalden ut? Som del i en internationell infrastruktur för forskning fungerar museets omfattande vetenskapliga samlingar som en ovärderlig källa för att kunna kartlägga och följa förändringar av den biologiska mångfalden.

 På Göteborgs naturhistoriska museum arbetar vi både lokalt och globalt med den biologiska mångfald som vi alla är en del av, och som är fullständigt livsviktig att värna och bevara säger Magnus Gelang vetenskaplig intendent på Göteborgs naturhistoriska museum.

Samarbetet viktigt i arbetet med biologisk mångfald
Aktiviteten Tales from the field är ett samarbete med Göteborgs centrum för globala biodiversitetsstudier (Gothenburg Global Biodiversity Centre, GGBC) – en verksamhet med syftet att samla och främja samarbetet mellan de forskare och studenter som arbetar med biologisk mångfald. Centret som inrättades 2017 har Institutionen för biologi och miljövetenskap som värdinstitution. Göteborgs naturhistoriska museum ingår som aktiv partner med bland andra Göteborgs botaniska trädgård, Sjöfartsmuseet Akvariet, Nordens ark, Universeum, Havets Hus och Chalmers.

Allison Perrigo, föreståndare på Gothenburg Global Biodiversity Centre - varför är det viktigt att samarbeta kring biologisk mångfald?

– Vi måste alla, både forskare och allmänhet samarbeta kring biologisk mångfald för att lära oss om den, uppskatta den och att jobba mot att förbättra situationen. Nyligen kom en stor internationell rapport ut, IPBES Global Assessment, som visar att vi är mitt i en biologisk mångfaldskris. MEN - det är inte för sent att göra någonting åt det. Västsverige har väldigt mycket resurser när det kommer till biologisk mångfald. Det finns forskning i världsklass på universitet, och vi har både levande och historiska samlingar på till exempel Göteborgs naturhistoriska museum och Göteborgs botaniska trädgård. Men det slutar inte med oss forskare, allmänheten kan också engagera sig. Ett jättebra första steg är att utforska det som finns runtomkring oss, både i naturen, på våra museer och på våra blå- och grönytor.


Historia och engagemang i Sverige
1993
utsåg FN den 22 maj till den internationella dagen för biologisk mångfald – International Day for Biological Diversity. Dagen är till för att uppmärksamma och öka medvetenheten om artrikedomens betydelse. Under 2017 togs initiativet till att lyfta dagen bredare i Sverige. Följande år – 2018, var engagemanget redan stort och i år sker minst 200 evenemang runt om i landet. Den biologiska mångfaldens dag är idag etablerad som en av Sveriges största naturhögtider. Bakom arbetet med biomfdag.se står Erik Hansson och Moa Pettersson med Naturskyddsföreningen som huvudpartner.

Praktisk info:
Onsdag 22 maj 2019, kl. 17.30-19.00 i museets föreläsningssal.
Museet har extra kvällsöppet till kl. 20.00 denna kväll.


Kontakt:
Renée Göthberg
, programansvarig på Göteborgs naturhistoriska museum
Telefon: 0700-82 50 42
E-post: renee.gothberg@vgregion.se

Om oss

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. Läs mer här: www.vgr.se/kulturutveckling

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi måste alla, både forskare och allmänhet samarbeta kring biologisk mångfald för att lära oss om den, uppskatta den och att jobba mot att förbättra situationen
Allison Perrigo, föreståndare på Gothenburg Global Biodiversity Centre