I människans tidsålder – om klimatets förändring här och där och nu och då.

Hur vi reser, äter och lever påverkar livsmiljöerna på hela jorden. Effekterna av vår livsstil kan vara svåra att se och får konsekvenser som först syns på jordens mest ömtåliga platser som till exempel Arktis. Och det som händer där kommer att påverka oss här, om än i en annan skepnad. Om detta handlar fotoutställningen I människans tidsålder, som belyser att olika delar av planeten påverkas på olika sätt men att allt hänger samman. Utställningen invigs på Marstrand 9 maj.

Fotografier har en unik förmåga att ställa direkta frågor genom att fungera som ett vittnesmål från platser och framförallt över tid när det gäller klimatförändringar. Effekterna för klimatet framträder i jämförelsen mellan nytagna bilder och äldre fotografier och illustrationer. I denna jämförelse finns rum för frågor om både det förgångna och om vad som väntar. Hur vill vi att våra livsmiljöer ska se ut om 25 år då våra barn är mitt i livet, om 50 år då de lämnar över till sina barn eller om 100 år?

- I utställningen visar vi på kopplingen mellan FN:s hållbarhetsmål, klimatförändringarna och vad de betyder över tid på enskilda platser, säger Tyrone Martinsson, professor i fotografi vid Akademin Valand Foto vid Göteborgs universitet. Allt handlar om en lång berättelse som vi alla är med att forma. Att hållbarhetsmålen kom till visar på ett samförstånd om att verka för att skydda jorden och bevara dess förmåga att upprätthålla fungerande ekosystem som är helt nödvändiga för att säkra kommande generationers livsvillkor.

Spännande och väldokumenterad historia

Utställningen I människans tidsålder gör nedslag i Bohuslän för att visa konsekvenserna av hur livsmiljöer påverkas av människors handlingar.

- Vi har valt att fokusera på Marstrand och Koön i Kungälvs kommun. Marstrand har både en väldigt spännande historia och mycket dokumentation från äldre tider i form av fotografier, illustrationer och kartor, säger Carina Carlsson, antikvarie vid Västarvets kulturmiljöenhet.

Invigning 9 maj

Utställningen kommer att stå ute på kajen på Marstrand nära Paradisparken under perioden 9 maj till 11 september 2019.

I människans tidsålder är ett samarbete mellan Valand Foto vid Göteborgs universitet och Västarvet med stöd av Marstrands hembygdsförening. Den har finansierats med hjälp av medel från Region Västra Götaland, Koncernkontor Kultur.

Kontakt:

Tyrone Martinsson
Akademin Valand
tyrone.martinsson@akademinvaland.gu.se
Tfn: 0736 874784

Carina Carlsson
Kulturmiljöenheten, Västarvet
carina.m.carlsson@vgregion.se
Tfn: 0730 88 72 60

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Taggar:

Om oss

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. Läs mer här: www.vgr.se/kulturutveckling

Prenumerera

Media

Media

Citat

Vi har valt att fokusera på Marstrand och Koön i Kungälvs kommun. Marstrand har både en väldigt spännande historia och mycket dokumentation från äldre tider i form av fotografier, illustrationer och kartor.
Carina Carlsson, Västarvet