Klimatklok utställning om hållbarhet och byggnadsvård

Att vårda det vi redan har istället för att byta ut det är ett av de bästa sätten att minska utsläppen av växthusgaser. Utställningen Klimatklokt tar fasta på just detta och visar att byggnadsvård ÄR klimatklokt i sig. Klimatklokt berättar om hur klimatförändringarna påverkar våra hus och vår närmiljö, och bjuder på kloka energibesparingstips till husägaren.

Under perioden 1 maj till 7 juni kan du se Klimatklokt i en av flyglarna på Sundsby säteri på Tjörn.

 
Utställningen tar avstamp i ett projekt där klimatförändringarnas inverkan på kulturarvet i Västra Götaland och Halland kartlades. Det förändrade klimatet kommer att påverka våra bostadshus på flera olika sätt. Vi kommer att drabbas av fler skyfall, och vi kommer att få större problem med algpåväxt på fasader och mögel i ouppvärmda byggnader, som en följd av en varmare och fuktigare luft.

Förbättra istället för att ersätta

För husägarens del innebär klimatförändringarna framför allt att underhåll och renovering kommer att behöva göras med tätare intervall. Vi kommer också behöva göra olika insatser för att spara energi, för att bromsa in temperaturökningen.

- Det finns många olika alternativ för den som behöver renovera och/eller spara energi, säger Carina Carlsson, antikvarie på Slöjd & Byggnadsvård. Det kan uppfattas som en djungel och det är svårt att veta vad som passar det egna huset bäst. Ska jag byta fönster, satsa på solpaneler, isolera vinden lite till? Med den här utställningen vill vi guida husägaren till de mest klimatkloka lösningarna - de som på en och samma gång skonar miljön, den egna plånboken och husets karaktär.

En röd tråd i utställningen är principen förbättra istället för att ersätta. Slit-och-släng-beteendet har idag spridit sig från prylar och kläder till köksinredningar och fönster. I en mer hållbar framtid måste vi dra ner på den totala konsumtionen, även när det gäller renovering och uppvärmning av våra bostäder.

För dig som har hus

Innehållet i utställningen vänder sig till alla som har hus eller bostadsrätt och intresserar sig för hur man kan göra skillnad för klimatet.

Flygeln där utställningen står är öppen torsdag–söndag kl 11–17. 

Kontaktpersoner:

 Carina Carlsson
Bebyggelseantikvarie
Västra Götalandsregionen, Kulturutveckling
Slöjd & Byggnadsvård
0730 88 72 60
carina.m.carlsson@vgregion.se

Christina Holmberg
Verksamhetskoordinator,
Sundsby säteri,
Kultur- och Fritidsförvaltningen,
Tjörns kommun
 0304 60 11 77
christina.holmberg@tjorn.se

Klimatklok är en utställning producerad av Förvaltningen för kulturutveckling – en regional resurs i Västra Götaland som gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt.

Om oss

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. Läs mer här: www.vgr.se/kulturutveckling

Prenumerera

Media

Media