Kultur i Västs Marie Tarrach Bävholm ny styrelsemedlem i European Blues Union

Kultur i Västs producent inom jazz och blues Marie Tarrach Bävholm har den 6 april valts in i styrelsen för European Blues Union, EBU. Bluesunionen är en samlande kraft för bluesen i Europa och har 134 medlemsorganisationer i 22 länder.

– Det känns väldigt roligt och spännande att nu vara ännu mer involverad i det europeiska arbetet för bluesmusiken. Jag tycker också det känns bra att vi nu är sex män och fyra kvinnor i styrelsen, säger Marie Tarrach Bävholm.

European Blues Union bildades 2010 med huvudmål att främja bluesmusiken i Europa, genom bland annat internationella utbyten, utbildningsprogam och event. Unionen håller årliga blueskonferenser, bluesskolor för unga musiker med mera. Ett av de större projekten som bluesunionen driver är den årliga tävlingen European Blues Challenge. I år hölls tävlingen i Portugal, där Göteborgsbaserade Marino Valle Band representerade Sverige. 

Kultur i Väst har varit medlem i European Blues Union sedan 2014 och Marie Tarrach Bävholm är välbekant med organisationen och arbetet. Som styrelsemedlem hoppas hon kunna arbeta för att stötta musiker inom genren – men också arrangörer, som är den viktiga länken mellan musiker och publik.

– Bluesen har en stor och hängiven publik! Jag kommer bland annat att arbeta med projekt som utvecklar och stimulerar unga bluesarrangörer, så att publik och musiker kan mötas även i framtiden. Det är här magin uppstår! säger Marie Tarrach Bävholm.

Styrelsen håller nu på att formera sig, för att bland annat planera nästa stora medlemskonferens, som kommer att ske i Polen under våren 2020.

Läs mer om European Blues Union här...

Kontakt

Marie Tarrach Bävholm, producent jazz och blues, Kultur i Väst
070 349 21 59
marie.bavholm@kulturivast.se

Jennie Vilhelmsson, enhetschef Kultur & Upplevelse, Kultur i Väst
jennie.vilhelmsson@kulturivast.se
076 129 69 74

Kultur i Väst

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se

Om oss

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. Läs mer här: www.vgr.se/kulturutveckling

Prenumerera

Media

Media

Citat

Bluesen har en stor och hängiven publik! Jag kommer bland annat att arbeta med projekt som utvecklar och stimulerar unga bluesarrangörer, så att publik och musiker kan mötas även i framtiden. Det är här magin uppstår!
Marie Tarrach Bävholm, Kultur i Väst, ny styrelsemedlem i European Blues Union