Kulturarvsdagen i Västsverige.

Vad döljer sig egentligen bakom kulisserna på museer, bibliotek och arkiv? Hur jobbar en marinarkeolog och vad kan en kyrkogård berätta om den lokala historien? Vad är ett museirally? Och vad kan förlista fartyg som Titanic och Stora Sofia berätta? Dessa frågor och mycket annat får sina svar under Kulturarvsdagen i Västsverige den 9 september. 

I år går vi på djupet och tittar på det som ligger bakom det uppenbara och välkända. Vilka spår kan vi hitta och vilka historier finns att berätta i det som under årens lopp av olika anledningar har blivit dolt? Kulturarvsdagen äger i år rum söndagen den 9 september i hela Sverige. Temat i år är Under ytan.

Aktivitetsblogg för Västsverige

Västarvet har skapat en aktivitsblogg med syftet är att visa och tillgängliggöra de aktiviteter som sker i Västsverige under Kulturarvsdagen. Under sommaren fylls det på med arrangemang som sker på museer, hembygdsföreningar och på platser i kulturlandskapet.

På bloggen finns också ett kulturarvsquiz med fina priser. Välkommen att ta del av aktiviteter för både vuxna och barn som rör allt från parasiternas liv under huden till arvet efter Titanic.

Du hittar bloggen här: www.kulturarvsdagenivast.se

Kulturarvsdagen - en europeisk tradition

Runt om i Europa arrangeras en mängd kulturarvsdagar varje år under hela september månad i Europarådets projekt European Heritage Days. I Sverige heter evenemanget Kulturarvsdagen och äger rum den andra söndagen i september.

European Heritage Days lockar tusentals besökare runt om i Europa varje år och syftet är att bidra till att skapa förståelse och intresse för kulturarv och kulturmiljöer. I Sverige samordnas Kulturarvsdagen av Riksantikvarieämbetet.

Mer information om Kulturarvsdagen finns på Riksantikvarieämbetets hemsida där du också hittar alla aktiviteter som sker i hela Sverige den 9 september. www.raa.se/kulturarvsdagen

För mer information om Kulturarvsdagen i Västsverige:

Mattias Pettersson, Västarvet
Tfn: 070 0822 109
E-post: mattias.pettersson@vgregion.se

Taggar:

Om oss

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. Läs mer här: www.vgr.se/kulturutveckling