Ny turnéstruktur ska ge större musikutbud

På Turné är ett unikt samarbete mellan regionala musikinstitutioner och musikarrangörer över hela Sverige. Målet är en ny nationell turnéstruktur där alla ska kunna ta del av ett brett musikutbud av hög kvalitet, oavsett var man bor.

En sammanhållen nationell turnéstruktur för musik har inte funnits i Sverige sedan 2011 när Rikskonserter lades ned. Nu startar det nationella samarbetet ”På Turné”, med Kultur i Väst som projektägare. Här ska Regional Musik i Sverige (RMS) och Musikarrangörer i Samverkan (MAIS) skapa en turnéstruktur som täcker hela landet. 

– Vi är väldigt glada över att ha lyckats samla de regionala musikinstitutionerna och musikarrangörerna för en gemensam satsning. Musiklivet behöver en infrastruktur för att människor, oavsett var de bor, ska få tillgång till ett rikt konsertutbud, säger Jennie Wilhelmsson, enhetschef på Kultur i Väst.  

RMS består av 23 regionala musikinstitutioner runtom i landet. MAIS samlar 10 rikstäckande musikförbund som arrangerar konserter och representerar 1 500 arrangerande musikföreningar. Det nya samarbetet bygger på institutionernas erfarenhet och kunskap kring turnéläggning och samverkan med det fria musiklivet.

– Genom att förstärka samverkan mellan institutionerna och det fria musiklivet samlar vi kunskapen och utvecklar dem gemensamt. Tillsammans ökar vi kapaciteten och resurserna för musiklivet i stort och kan nå fler medborgare med ett större utbud av hög kvalitet säger Dag Franzén, direktör, Gotlandsmusiken.

Det nya samarbetet bygger på institutionernas erfarenhet och kunskap kring turnéläggning och samverkan med det fria musiklivet. Viktiga erfarenheter från musikutredningen Samspel, som MAIS har drivit i tre år, har varit betydelsefulla för det nya projektet. 

– Efter tre års intensivt arbete med Samspel är vi från MAIS mycket glada över samarbetet med RMS och vi ser nu fram emot att vi tillsammans kan förverkliga de sedan länge saknade långsiktiga strukturerna för att nå ut med mer livemusik av alla de slag i hela landet, säger Lisa Sand, ordförande för Musikarrangörer i Samverkan.

Projektet På Turné startar i maj 2019, och har fått stöd från Kulturrådet för ett första pilotår, där man kommer att utforma en långsiktig, fungerande modell där institution och det fria musiklivet arbetar i gemensamma programråd i flertalet genrer.

Kontakt

Jennie Wilhelmsson
Enhetschef Kultur & Upplevelse, Kultur i Väst
076 129 69 74
jennie.vilhelmsson@kulturivast.se

Kultur i Väst

Kultur i Väst är en förvaltning inom Västra Götalandsregionen. Vi arbetar för ett brett och inkluderande kulturliv som når och angår invånarna i Västra Götaland. Grunden i vårt arbete är att stärka kulturen och dess roll i samhället. För att åstadkomma det samarbetar vi med kulturlivets aktörer både regionalt, nationellt och internationellt. På Kultur i Väst arbetar vi med alla konstarter men också med arrangörsutveckling, samhällsutveckling, mångfaldsfrågor, jämställdhet och tillgänglighet inom kulturen. Läs mer på kulturivast.se

Om oss

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. Läs mer här: www.vgr.se/kulturutveckling

Prenumerera

Citat

Musiklivet behöver en infrastruktur för att människor, oavsett var de bor, ska få tillgång till ett rikt konsertutbud.
Jennie Wilhelmsson, Kultur i Väst