Oktobers föreläsningar på Vitlycke museum

Under hösten fortsätter vi med våra populära föreläsningar på söndagar. I år gör vi en corona-anpassning genom att vi har minskat ner antal platser så du måste anmäla dig.  Har du inte möjlighet att komma så sänder vi föreläsningen live via facebook.


Handelsplats Greby
S
öndag 4/10 kl 13:00

Vad döljer sig mer i jorden vid Greby? Kristina Bengtsson föreläser om Sveriges äldsta handelsplats. Ett pågående projekt som blev större än väntat. Arkeologiska undersökningar mitt emot det stora gravfältet vid Greby har visat att det pågår omfattande smidesverksamhet och keramiktillverkning här så tidigt som på 300-talet e.Kr.

Tre fynd av spiralringar av s.k. betalguld visar att här idgas handel, inte bara mellan lokalbefolkningen, utan även med handelsmän utifrån, kanske från det romerska riket. Detta är nästan 500 år före Birka anläggs. Mer om fynd som hittats och om projektet berättar Kristina Bengtsson.

Naturvård för torpare
S
öndag 11/10 kl 13:00 

Såväl torpare som andra hus- och sommarstugeägare är viktiga för naturen och naturen är viktig för oss. Föreläsaningen ger inspiration, råd och tips om hur du kan gynna allt från gamla odlade växtsorter till grodor och ängsblommor. Föreläsaren Calle Bergil kommer att inspirera och engagera med kunskap och livslust.

Är du där Daftö Galär?
S
öndag 18/10 kl 13:00

Vad hände sommaren 1719 utanför Strömstads kust? Sommaren 1719 sänkte den svenska flottan sina skepp utanför Strömstads kust. Hösten 2019 undersökte marinarkeologer ett vrak i Daftöbukten.  Arkeolog Kristina Toreld berättar om  de dramatiska händelserna som utspelar sig i gränslandet Sverige-Norge för 300 år sedan och följ med ner i djupet på jakt efter de sänkta skeppen.

För mer information:Lars Strid
Arkeolog/pedagog på Vitlycke museum

0700-20 61 26   
lars.strid@vgregion.se

Om Förvaltningen för kulturutveckling

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. Läs mer här: https://www.vgregion.se/kulturutveckling

Om oss

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. Läs mer här: www.vgr.se/kulturutveckling

Prenumerera

Media

Media