Publiken i fokus på konferens under Göteborgs dans- och teaterfestival

Hur kan offentliga institutioner arbeta för att nå en bredare grupp människor, med olika bakgrund och förutsättningar? Vilka möjligheter och utmaningar medför det? Under ­Göteborgs dans- och teaterfestival arrangerar RePublik/Kultur i Väst konferensen Publiken i fokus? Under två konferensdagar vill vi belysa och diskutera vad det kan innebära att praktiskt arbeta med publiken i fokus.

RePublik är Kultur i Västs nationella centrum för publikutveckling, där ledarskapsfrågor inom den offentligt finansierade delen av kultursektorn varit i fokus ända från start. Den 23-24 augusti arrangerar centret konferensen Publiken i fokus? i samarbete med Göteborgs dans- och teaterfestival.

– Dagarna kommer att handla om publiken, konsten och kulturen. Arrangörs- och publikfrågor är för mig i slutänden en demokratisk fråga. Alla har rätt till kultur, kultur kan överbrygga språk- och kulturbarriärer men också visa att vi alla är människor. Jag ser fram emot de samtal som kommer att surra mellan väggarna under både konferensen och festivalen, säger Jennie Vilhemsson, chef på enheten Kultur & Upplevelse på Kultur i Väst.

Från ord till handling
Vad betyder det att ha publiken i fokus i praktiken? Hur omsätter man ord till handling? Utgångspunkten för RePubliks arbete är att samhället befinner sig i en tid som präglas av omvandling – lokalt, regionalt och globalt, och frågan är vilken roll kulturen kan och vill spela?

– Ett offentligt kulturliv som bara når en liten del av befolkningen får inte någon stark genomslagskraft i samhället. Vilka utmaningar måste man hantera då för att engagera och bygga relationer till fler, både de som deltar och de man inte når? Vad krävs för att utvecklas tillsammans med publiken? Det är stora, men nödvändiga frågor att försöka besvara och jobba vidare med, säger Nils Wiklander, konsulent på RePublik/Kultur i Väst och projektledare för konferensen.

Malin Schiller, projektledare för Göteborgs dans- och teaterfestival ser fram emot konferensen.

– Folk från hela landet kommer att delta och det är så häftigt. Att få ägna två dagar åt publikcentrerat arbete och fundera över vilka möjligheter och konsekvenser det innebär för verksamheten, ska bli så inspirerande. Vi är så glada över att få djupdyka i dessa frågor tillsammans med våra samarbetspartners på RePublik och alla deltagare.

Fakta:
Publiken I fokus? arrangeras av RePublik/Kultur i Väst i samarbetet med Göteborgs dans- och teaterfestival
Stora teatern, tors-fre 23-24 augusti 2018
Moderator: Johanna Koljonen

För mer information – gå in på: repub.se eller på Facebook.com/republik. Du kan även hitta information på gdtf.se

Vid frågor – hör av dig till Johanna Hagerius, konsulent publikutveckling
johanna.hagerius@kulturivast.se
070 082 35 49

Bildtext: Johanna Koljonen är moderator under konferensen. Fotograf: Bjarke Pedersen

 

 

 

Ida Northfell
Kommunikationschef, Kultur i Väst
ida.northfell@kulturivast.se

Kultur i Väst

Kultur i Väst är en av Västra Götalandsregionens kulturförvaltningar och vi får vårt uppdrag från kulturnämnden. Grunden i vårt arbete handlar om att stärka konsten och kulturen, samt att öka kunskapen om de positiva effekter kulturen har i samhället. För att kunna åstadkomma det, samarbetar vi med andra aktörer, regionalt, nationellt och internationellt. Läs mer på kulturivast.se

Om oss

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. Läs mer här: www.vgr.se/kulturutveckling

Prenumerera

Media

Media