Rösträttens sånger – 27 oktober på Vitlycke museum

1921 genomfördes det första valet i Sverige med allmän och lika rösträtt för både män och kvinnor. Snart firar vi alltså 100 år med kvinnlig rösträtt. Den 27 oktober kl. 13 kan du få höra om de sånger som spelade roll i den politiska kampen.

Rätten att rösta hade föregåtts av en lång kamp. I denna kamp spelade estetiska uttryck en viktig roll -  i form av musik, texter och bilder. Sång var ett medel för att uppmana till kamp och samlas till kollektivt handlande. Men rösträttskvinnorna kunde även kommenteras och förlöjligas i sångens form. I föredraget ges exempel på sånger som utgjorde en del av den politiska kampen om kvinnors rösträtt. Musikinslag utlovas. 

Marita Rhedin är sångerska och fil dr i musikvetenskap.
Olle Edström är pianist och professor emeritus i musikvetenskap.

27 oktober, kl. 13.00. Ingen föranmälan, gratis entré.

För mer information:

Johan Clerhage
Programproducent Vitlycke museum
072-450 42 94
johan.clerhage@vgregion.se

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Taggar:

Om oss

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. Läs mer här: www.vgr.se/kulturutveckling

Prenumerera

Media

Media