Sensationella resultat från arkeologisk utgrävning i Dalsland

Arkeologer från Lödöse museum tillbringade sista veckan i maj i Dalsland för att lösa ett av platsens allra största historiska mysterium, ruinerna av Edsleskogs gamla kyrka. Och resultaten från utgrävningarna är inget annat än sensationella.

Absiden av kyrkan i Edslekog. En absid är ofta en halvrund avslutning på koret där altarrummet finns.

Efter en fantastisk vecka i Edsleskog i Dalsland är arkeologerna åter tillbaka på museet i Lödöse, berikade med ny kunskap om medeltidens kyrkliga värld. Ute i de dalsländska skogarna har den kanske äldsta tegelkyrkan i det medeltida Sverige funnits, och det är en mycket praktfull kyrka därtill.

- Tack vare den arkeologiska undersökningen har vi kunnat belägga att tegelkyrkan i Edsleskog byggdes åtminstone under tidigt 1200-tal, om inte ännu tidigare! Vi har hittat flera mynt som vi har daterat till 1200-talets början. Även murverket talar om för oss att det kan röra sig om riktigt tidiga dateringar då teglet har väldigt stora dimensioner som brukar förknippas med tidig tegelslagning, säger Anton Lazarides, fältarbetsledare vid undersökningen.

Tegel från tidig medeltid med tassavtryck från hund.

Analys och nya upptäckter

Nu väntar flera naturvetenskapliga dateringsmetoder på bland annat tegel, träkol och brända ben för att säkerställa resultaten. Förutom de tidiga dateringarna kunde även kyrkans byggnadsstruktur studeras. Kyrkan har haft en absid i slutet av koret, vilket tidigare inte var känt. År 1947 gjordes nämligen en arkeologisk utgrävning där ett antal provgropar grävdes på platsen, på så vis kunde kyrkans generella utbredning skönjas, cirka 48 meter lång uppmätte den, alltså nästan lika lång som Riddarholmskyrkan i Stockholm var under medeltiden, drygt 50 meter, och något längre än Mariakyrkan i Sigtuna, knappt 48 meter. Kyrkan hade även stora korsarmar på varje långsida.

- Att kyrkan hade korsarmar visste vi redan innan vi började gräva, men vi hade ingen aning om att dessa tillkom först något senare än själva långskeppet. Vi märkte bland annat att murverket i korsarmarna var annorlunda från murverket i långskeppet, där tegelstenarna var mycket större och annat murbruk hade använts, säger Anton Lazarides.

Vid utgrävningen fann arkeologerna också ett stort antal mynt, vissa daterade till tidigt 1200-tal, fragment av ett pilgrimsmärke och ett rökelsekar.

Sensationella resultat

Det var i de senare tillkomna korsarmarna som flera fynd från 1200-talets början gjordes, alltså är det möjligt att de äldre delarna av tegelkyrkan kan vara ännu tidigare. Oavsett om det rör sig om sent 1100-tal eller tidigt 1200-tal så menar arkeologerna att resultatet är sensationellt.

- Tegel var ett mycket exklusivt material vid denna tidpunkt. Och en stor nymodighet i Skandinavien. Edsleskogs gamla kyrka var sannolikt ett av de mäktigaste byggnadsverken som hade skådats i det medeltida Sverige. Att en sådan byggnad restes i norra Dalsland visar tydligt att det ansågs av största vikt att befästa kyrkans makt i området. Det är nog dags att skriva om historieböckerna, säger Christian Mühlenbock, museichef vid Lödöse museum.

Vill du veta mer om bakgrunden till utgrävningen av Edsleskogs gamla kyrka? Klicka här.

För frågor och mer information:

Christian Mühlenbock, museichef, Lödöse museum
Tfn: 0700-20 78 31
E-post: christian.muhlenbock@vgregion.se

Anton Lazarides, antikvarie/arkeolog, Lödöse museum
Tfn: 010 - 441 42 00,
E-post: 
anton.lazarides@vgregion.se

Webb: www.lodosemuseum.se

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Taggar:

Om oss

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. Läs mer här: www.vgr.se/kulturutveckling

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Edsleskogs gamla kyrka var sannolikt ett av de mäktigaste byggnadsverken som hade skådats i det medeltida Sverige. Att en sådan byggnad restes i norra Dalsland visar tydligt att det ansågs av största vikt att befästa kyrkans makt i området. Det är nog dags att skriva om historieböckerna.
Christian Mühlenbock, museichef, Lödöse museum