Sommarro – ett semesterhem för utarbetade husmödrar

När släktforskaren Anna-Lena Andersson gästar Forsviks bruk 27 oktober kl. 15:00, får vi höra berättelsen om en till stora delar bortglömd kvinnohistoria.

Om verksamheten vid Prässebo, kvinnorna som bodde där och Hedvig Smedbergs pionjärarbete får vi höra i söndagens föredrag. Från 1930-40-talen kom allt fler kvinnor ut i förvärvsarbete men förväntades samtidigt ta fullt ansvar för det traditionella hushållsarbetet. Detta resulterade i flera fall att kvinnor med dubbla arbetsbördor drabbades av vad vi i dag kallar utbrändhet.

Problemet uppmärksammades av Hedvig Smedberg från Uddevalla, en kvinna med starkt engagemang inom nykterhets- och arbetarrörelsen. För de utarbetade husmödrarna skapade hon därför semesterhemmet Sommarro – en mångårig och betydelsefull men i dag glömd historia.

Maria Lindevall

Forsviks Bruk/Västarvet
0702-47 90 72, maria.lindevall@vgregion.se

Västarvet är en regional resurs i Västra Götaland. Vi gör natur- och kulturarvet levande och tillgängligt. Genom kunskap, utveckling och samverkan bidrar vi till ett hållbart samhälle. Västarvet är en del av Västra Götalandsregionen.

Taggar:

Om oss

I Västra Götalandsregionens Förvaltning för kulturutveckling samlas kompetens inom olika konstformer, natur- och kulturarv, drift av besöksmål samt kulturella horisontella perspektiv såsom hållbarhet, tillgänglighet och barn och unga. Förvaltningen bildades 1 januari 2020 och är en sammanslagning av de tidigare förvaltningarna Kultur i Väst och Västarvet. Läs mer här: www.vgr.se/kulturutveckling

Prenumerera

Media

Media