Fler sökande till vårens högskoleutbildningar

Fler sökande till vårens högskoleutbildningar Dryg 31 900 personer har anmält sig till vårens högskoleprogram genom Verket för högskoleservice (VHS). Det är en ökning med 8,5 procent jämfört med antagningen vårterminen 2003. Anmälningarna fördelar sig på 351 utbildningar vilket är 13 fler än till vårterminen 2003. Av de sökande har 14 794 anmält sig via VHS hemsida. Webbanmälningarna ökade med 27,5 procent jämfört med föregående vårtermin. Utöver antagningen till program via VHS finns även ett stort antal fristående kurser som söks direkt via respektive universitet och högskola, där antagningen också sker. Antalet sökande per utbildningsområde Ökningen av antalet sökande till högskoleprogrammen är ojämnt fördelad över olika utbildningar. Av de 13 utbildningsområden som finns har intresset ökat för 7 och minskat för 6 utbildningsområden, jämfört med föregående vårtermin (se tabell sid. 2). Det är framförallt utbildningsområdena samhällsvetenskap, teknik och beteendevetenskap som har fått fler förstahandssökande. De utbildningsområden som har förlorat flest förstahandssökande är data och språk. Andelen kvinnor Av de sökande är 73 procent kvinnor, vilket är en liten minskning jämfört med föregående vårtermin. Alla utbildningsområden förutom data och teknik har fler kvinnor än män bland de sökande. Störst andel kvinnor återfinns bland de sökande till utbildningar inom beteende- vetenskap, vård och undervisning. Störst andel män återfinns bland de sökande till utbildningar inom data och teknik. För båda utbildningsområdena, data och teknik, har andelen kvinnor minskat sedan föregående vårtermin. Medelålder Medelåldern för sökande är 26,5 år, beräknat på den ålder den sökande uppnår det år utbildningen startar. Högst medelålder har utbildningsområdet undervisning med 27,8 år och lägst medelålder har utbildningsområdet juridik med 23,3 år. Av de sökande är 60 procent 25 år eller yngre. Kompletteringar Många av de sökande kommer att komplettera sin anmälan med ytterligare meriter. Sista dag för komplettering är den 1 december 2003. Kontrollbesked Samtliga sökande får från oktober till och med början av december ett kontrollbesked där det framgår vilka meriter som finns registrerade och en preliminär bedömning av dessa. Kontrollbesked kan även innehålla begäran om kompletterande uppgifter. Antagningsbesked Runt den 16 december får den sökande det nationella antagningsbeskedet. Det är ett gemensamt besked, där den sökandes samtliga urvalsresultat redovisas. Det gäller utbildningar både sökta genom VHS och direkt hos respektive universitet/högskola. Svar på antagningsbeskedet ska ha kommit in senast den 30 december. Det enklaste och säkraste sättet att svara på är via Internet, www.antagning.sunet.se eller talsvar 020-42 44 55. VHS hemsida Sökandestatistiken i sin helhet samt detta pressmeddelande finns tillgänglig på VHS hemsida www.vhs.se. Antalet sökande och förstahandsval inom olika utbildningsområden 2004 2003 Utbildningsområde Sökande* 1:a handsval Sökande* 1:a handsval Beteendevetenskap 10314 6999 9161 5898 Data 598 216 910 365 Ekonomi 5122 3123 5539 3457 Humaniora 1092 329 1115 347 Information 1937 952 2133 1071 Juridik 2866 1564 2599 1354 Miljö/naturresurser 233 61 237 72 Matematik/naturvetenskap 873 314 802 270 Samhällsvetenskap 1914 600 1253 387 Språk 377 79 510 111 Teknik 1267 673 1134 538 Undervisning 5884 3976 5452 3534 Vård 15630 12958 14336 11949 * Samma person kan ha anmält sig som sökande inom ett eller flera utbildningsområden och finns då redovisade inom samtliga sökta utbildningsområden. Eva Estberg Informationschef 08-725 96 03 070-492 61 68 eva.estberg@vhs.se Mer information: Erica Finnerman tfn 725 96 37 Pierre Bastin tfn 08-725 96 15 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00500/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/28/20031028BIT00500/wkr0002.pdf

Om oss

Verksamheten består i huvudsak av styrning och handläggning av antagning till universitet och högskolor, systemförvaltning samt bedömning av utländska betyg. Vid myndigheten arbetar ca 120 anställda

Dokument & länkar