Nytt ramavtal för företagshälsovård

Nytt ramavtal för företagshälsovård Verket för högskoleservice (VHS) har tecknat ett nytt statligt ramavtal för företagshälsovård. Avtalet är geografiskt indelat på ortsnivå. Upphandlingen har genomförts av VHS Upphandling som förenklad upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU 1992:1528). Det nya ramavtalet har en inriktning på förebyggande och hälsofrämjande arbete, med fokusering på det strategiska samarbetet mellan kund och leverantör. Leverantörerna ska vara ett långsiktigt och metodiskt stöd i det systematiska arbetsmiljöarbetet i en arbetsgivares organisation. De ska erbjuda arbetsmetoder i det promotiva (hälso-främjande), preventiva och rehabiliterande arbetet. Vidare tillhandahålls kompetens för att identifiera och beskriva sambanden mellan arbetsmiljö, organisation, produktivitet och hälsa. Följande leverantörer har antagits: * Betania Organisationsmedicin AB för Stockholm * Örnsköldsviks Företagshälsovård AB för Örnsköldsvik * Previa AB (58 orter) se www.vhs.se * Länshälsan Curera AB för Haninge, Nynäshamn, Norrtälje * Feelgood Hälsa Sverige AB för Allingsås, Vellinge,Vänersborg och Västervik inklusive Mariannelund och Vimmerby * Haluxa AB för Kumla och Karlskoga * Länshälsan Curera AB (inklusive Nätverket Länshälsorna) (16 orter) se www.vhs.se Ramavtalet är giltigt till och med den 5 december 2005, med möjlighet till 2 års förlängning. Omsättning uppskattas till ca. 100 milj. kronor. Ramavtalet i sin helhet finns på www.vhs.se. De statliga ramavtalen får utnyttjas av statliga myndigheter och affärsverk. Vidare får även kommuner, landsting, bolag, stiftelser och föreningar med anknytning till stat, kommun och landsting använda ramavtalet under förutsättning att fullmakt har lämnats. Ramavtalet förenklar upphandlingsförfarandet och de kunder som använder avtalet slipper därmed att göra egna kostsamma upphandlingar enligt LOU. VHS är en av de myndigheter som har regeringens uppdrag att teckna ramavtal inom ramen för den statliga inköpssamordningen. Eva Estberg Informationschef 08-725 96 03 070-492 61 68 eva.estberg@vhs.se Mer information: Kristine Olofsson 08- 725 96 53 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00410/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/10/20031210BIT00410/wkr0002.pdf

Om oss

Verksamheten består i huvudsak av styrning och handläggning av antagning till universitet och högskolor, systemförvaltning samt bedömning av utländska betyg. Vid myndigheten arbetar ca 120 anställda

Dokument & länkar