Nytt ramavtal för skrivare, kopiatorer och faxar

Nytt ramavtal för skrivare, kopiatorer och faxar Verket för högskoleservice (VHS) har den 2 oktober 2003 fattat tilldelningsbeslut om ett nytt statligt ramavtal som omfattar skrivare, kopiatorer och faxar. Upphandlingen har genomförts av VHS Upphandling som öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling ( LOU 1992: 1528). Ramavtalets giltighetstid är 22 månader och planeras att undertecknas den 17 oktober 2003. VHS Upphandling har beslutat att anta följande åtta anbudsgivare som ramavtalsleverantörer: NRG Scandinavia AB, Lexmark Sverige AB, Carl Lamm AB, Xerox AB, Hewelett-Packard Sverige AB, Scribona Sverige AB, OKI Systems Sweden AB och Minolta Business Equipment Sweden AB. Upphandlingen omfattar förutom skrivare, kopiatorer och faxar även tillbehör, förbrukningsmaterial samt relevanta tjänster. Avtalets omsättning uppskattas till 1600 miljoner kr. Det statliga ramavtalet får utnyttjas av statliga myndigheter och affärsverk. Även kommuner, landsting, bolag, stiftelser och föreningar med anknytning till stat, kommun och landsting får använda ramavtalet. Ramavtalet förenklar upphandlings-förfarandet och de kunder som använder avtalet slipper därmed att göra egna kostsamma upphandling enlig LOU. VHS är en av de myndigheter som har regeringens uppdrag att teckna ramavtal inom ramen för den statliga inköpssamordningen. I detta ramavtal har upphandlingen genomförts i samarbete mellan VHS Upphandling och Stadskontoret. Eva Estberg Informationschef 08-725 96 03 070-492 61 68 eva.estberg@vhs.se Mer information: Affärsområdesansvarig Jan Blom 08-725 96 55 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/06/20031006BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/10/06/20031006BIT00320/wkr0002.pdf

Om oss

Verksamheten består i huvudsak av styrning och handläggning av antagning till universitet och högskolor, systemförvaltning samt bedömning av utländska betyg. Vid myndigheten arbetar ca 120 anställda

Dokument & länkar