Nytt ramavtal för system för videokommunikation

Nytt ramavtal för system för videokommunikation Verket för högskoleservice (VHS) har tecknat ett nytt statligt ramavtal för system för videokommunikation. Upphandlingen har genomförts av VHS Upphandling som öppen upphandling enligt lagen om offentlig upphandling (LOU, SFS 1992:1528). VHS Upphandling har beslutat att anta följande fem anbudsgivare som ramavtalsleverantörer: - Demovision AB - Frontyard Communications AB - Impact Europe AB - STV Svenska Tele & Video Konsult AB (STV Video Data ) - Zander & Bringholm AB Upphandlingen omfattar system för videokommunikation samt tillhörande tjänster. Ramavtalet är giltigt till och med den 31 dec 2005, med möjlighet till 12 månaders förlängning. Omsättning uppskattas till ca 80 miljoner kronor. Ramavtalet i sin helhet finns på www.vhs.se. De statliga ramavtalen får utnyttjas av statliga myndigheter och affärsverk. Vidare får även kommuner, landsting, bolag, stiftelser och föreningar med anknytning till stat, kommun och landsting använda ramavtalet under förutsättning att fullmakt har lämnats. Ramavtalet förenklar upphandlingsförfarandet och de kunder som använder avtalet slipper därmed att göra egna kostsamma upphandlingar enligt LOU. VHS är en av de myndigheter som har regeringens uppdrag att teckna ramavtal inom ramen för den statliga inköpssamordningen. Eva Estberg Informationschef 08-725 96 03 070-492 61 68 eva.estberg@vhs.se Mer information: Jan Blom tfn 08 725 96 55 Per Eskilsson tfn 08 725 96 64 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT00320/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/12/16/20031216BIT00320/wkr0002.pdf

Om oss

Verksamheten består i huvudsak av styrning och handläggning av antagning till universitet och högskolor, systemförvaltning samt bedömning av utländska betyg. Vid myndigheten arbetar ca 120 anställda

Dokument & länkar