Sökande till höstens högskoleutbildningar

Sökande till höstens högskoleutbildningar Till höstens studier vid universitet och högskolor har 114 500 personer anmält sig genom Verket för högskoleservice, VHS. Det är en minskning med 2 % jämfört med föregående år, då det var 116 500 sökande. Anmälningarna fördelar sig på 1664 utbildningar. Antalet tillgängliga platser är ungefär 55 000. Av de sökande har ca 51 500 anmält sig via VHS hemsida. Det är 25 % fler än föregående år. De mest efterfrågade utbildningsområdena, uttryckt i förstahandssökande per utbildningsplats, är Juridik, Beteendevetenskap, Samhällsvetenskap och Information/kommunikation. De utbildningsområden som har fler förstahandssökande än förra året är Vård, Beteende-vetenskap, Juridik, Undervisning och Samhällsvetenskap. För femte året i rad minskar antalet förstahandssökande till utbildningsområdet Data. Jämfört med förra året är det 31 % färre. För siffror se tabell på sidan två. Av de sökande är 60 % kvinnor, vilket är samma andel som till höstterminen 2002. Kvinnor utgör en majoritet av de förstahandssökande inom alla utbildningsområden utom Teknik och Data. Jämnast könsfördelning finns inom utbildningsområdena Matematik/naturvetenskap och Ekonomi. Kompletteringar Många av de sökande behöver komplettera sin anmälan med ytterligare meriter. Det är särskilt viktigt att de som gjort anmälan via webb inte glömmer att skicka in sina meriter. Sista dag för komplettering är den 15 juni. Kontrollbesked Samtliga sökande får från slutet av maj till och med början av juli ett kontrollbesked där det framgår vilka meriter som finns registrerade och en preliminär bedömning av dessa. Kontrollbesked kan även innehålla begäran om kompletterande uppgifter. Antagningsbesked Runt den 15 juli får den sökande det nationella antagningsbeskedet. Det är ett gemensamt besked där den sökandes samtliga urvalsresultat redovisas. Det gäller utbildningar både sökta genom VHS och direkt hos respektive universitet/högskola. Svar på antagningsbeskedet ska ha kommit in senast den 30 juli. Det enklaste och säkraste sättet att svara på är via Internet www.antagning.sunet.se eller talsvar 020-42 44 55. VHS hemsida Sökandestatistiken i sin helhet samt detta pressmeddelande finns tillgänglig på VHS hemsida www.vhs.se. Antalet sökande och förstahandsval inom olika utbildningsområden Utbildningsområ HT2003 HT 2002 de Sökande 1:a Sökan 1:a * handsval de* handsval Beteendevetensk 24 175 (2 %) 12484 (8 %) 23 779 11 590 ap Data 6 562 (-33%) 2575 (-31 %) 9 732 3 715 Ekonomi/Adminis 27 840 (-10 %) 15910 (-9 %) 31 002 17 434 tration Humaniora 5 529 (-17 %) 1719 (-13 %) 6 666 1 972 Information/kom 10 066 (-20 %) 4649 (-15 %) 12 620 5 498 munikation Juridik 10 474 (0 %) 4775 (7 %) 10 523 4 462 Miljö/Naturresu 3 036 (-11 %) 1101 (-5 %) 3 397 1 165 rser Matematik/Natur 8 899 (-8 %) 3422 (-1 %) 9 663 3 468 vetenskap Samhällsvetensk 13 532 (-5 %) 4156 (1 %) 14 264 4 095 ap Språk 2 480 (-18 %) 604 (-15 %) 3 039 712 Teknik 30 644 (-9 %) 21635 (-8 %) 33 708 23 582 Undervisning/Id 27 454 (3 %) 17013 (6 %) 26 748 16 111 rott Vård 35 601 (3 %) 24259 (8 %) 34 505 22 419 * Samma person kan ha anmält sig som sökande inom ett eller flera utbildningsområden och finns då redovisade inom samtliga sökta utbildningsområden. Eva Estberg Informationschef 08-725 96 03 070-492 61 68 eva.estberg@vhs.se Mer information: Per Nyholm 08-725 96 31 Pierre Bastin 08-725 96 15 Linn Brohmé 08-725 96 38 Erica Finnerman 08-725 96 37 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01020/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/04/29/20030429BIT01020/wkr0002.pdf

Om oss

Verksamheten består i huvudsak av styrning och handläggning av antagning till universitet och högskolor, systemförvaltning samt bedömning av utländska betyg. Vid myndigheten arbetar ca 120 anställda

Dokument & länkar