Betydande samhällsvärden generas av positiv utveckling i Rosengård

Kraftigt minskad brottslighet, fler i arbete och ökat valdeltagande är effekten av ett systematiskt arbete av fastighetsägare i samverkan med myndigheter och civilsamhälle i Herrgården, en del av Rosengård i Malmö. Det visar en rapport som belyser utvecklingen i området sedan 2013, och värderar de samhällsekonomiska effekterna av det arbetet som Victoria Park utför till cirka 260 miljoner kronor räknat över en tioårsperiod.    

När fastighetsbolaget Victoria Park förvärvade Herrgården i Rosengård 2012 kännetecknades området av kriminalitet, hög arbetslöshet, sliten utemiljö och nedgångna lägenheter. Sedan dess har området successivt förändrats och efter ett systematiskt arbete av fastighetsägare i samverkan med polis, räddningstjänst, kommun och civilsamhälle har brottsligheten minskat, färre är arbetslösa, utbetalningarna av ekonomiskt bistånd minskat och områdets standard samt status höjts. Exempelvis har brottsligheten minskat med närmare 40 procent mellan 2012 och 2017 och utbetalningarna av ekonomiskt bistånd minskat med närmare 20 procent från 2014 till 2017.

- Den förändring vi ser i området den senaste femårsperioden har stora samhällseffekter. Inte minst av att fler personer kommer i arbete, och den sociala oron dämpas. Vi ser även en lägre brottslighet såsom färre bilbränder, mindre våld och minskad skadegörelse, vilket är avgörande för vårt arbete att skapa ett attraktivt bostadsområde, säger Per Ekelund, VD på Victoria Park.

Victoria Parks bostadssociala arbete med jobbskapande för långtidsarbetslösa hyresgäster, relationsbyggande med boende och renoveringar av tomställda lägenheter har haft en stor betydelse. Tillsammans med konkreta fysiska åtgärder i såväl inne- som utomhusmiljö och samverkan med andra privata och offentliga aktörer sker en stor förändring i Herrgården med mycket positiva samhällsekonomiska effekter.

- När vi studerat Herrgården har vi på detaljerad nivå räknat på de samhällsekonomiska effekterna av den positiva utveckling som Herrgården genomgår. Givet de antaganden vi gjort blir de samhällsekonomiska effekterna, räknat över en tioårsperiod av arbetet som Victoria Park utför cirka 260 miljoner kronor. Vilket inkluderar både direkta och indirekta samhällseffekter samt företagsekonomiska effekter, säger nationalekonom Ingvar Nilsson.

Rapporten (bifogad fil) och sammanfattningen finns tillgängliga på Victoria Parks webbplats, www.victoriapark.se. Tryckta versioner går att beställa via Victoria Parks webbplats.

För ytterligare information, vänligen kontakta  
Per Ekelund, VD Victoria Park, 070 867 66 57, per.ekelund@victoriapark.se
Ingvar Nilsson, Nationalekonom och Rapportförfattare, 070 531 94 34, i.nilsson@seeab.se

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet. 
Per den 31 december 2018 uppgick Victoria Parks fastighetsbestånd 1 128 000 kvadratmeter, fördelat på 14 300 lägenheter, med ett marknadsvärde om 18,1 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) 
Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se 

Om oss

Victoria Park AB är en av Sveriges största och mest betydande privata bostadsaktörer som utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande skapar vi värden för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället. Idag äger och förvaltar vi över 16 000 lägenheter i 13 städer. Och vi växer. På vår hemsida kan du läsa mer om hur vårt arbetssätt - som bygger på hållbara relationer mellan bolag, individ och samhälle - medverkar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Den förändring vi ser i området den senaste femårsperioden har stora samhällseffekter. Inte minst av att fler personer kommer i arbete, och den sociala oron dämpas. Vi ser även en lägre brottslighet såsom färre bilbränder, mindre våld och minskad skadegörelse, vilket är avgörande för vårt arbete att skapa ett attraktivt bostadsområde.
Per Ekelund, VD på Victoria Park
När vi studerat Herrgården har vi på detaljerad nivå räknat på de samhällsekonomiska effekterna av den positiva utveckling som Herrgården genomgår. Givet de antaganden vi gjort blir de samhällsekonomiska effekterna, räknat över en tioårsperiod av arbetet som Victoria Park utför cirka 260 miljoner kronor. Vilket inkluderar både direkta och indirekta samhällseffekter samt företagsekonomiska effekter.
Ingvar Nilsson, nationalekonom och rapportförfattare