Första spadtag för Victoria Parks 16 nya lägenheter på Hässleholmen i Borås

Nu är bygget av 16 hyreslägenheter i stadsdelen Hässleholmen, Borås igångsatt. Projektet är en förtätning på befintlig fastighet med beräknad inflyttningsstart våren 2020.

Kommunstyrelsens ordförande Ulf Olsson och Stadsbyggnadsnämndens ordförande Morgan Hjalmarsson och Victoria Parks Regionchef Maria Widenstedt hjälptes åt med det första spadtaget. När bygget sattes igång var många av Victoria Parks kunder, representanter från Borås Stad samt samarbetspartners på plats för att fira.

- Borås växer i snabb takt och därför är ett nära samarbete mellan Borås Stad och de privata fastighetsbolagen bra och viktigt, för att bostadsbyggandet ska kunna hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen, säger Ulf Olsson, Kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad.

Victoria Park har ägt fastigheten på adressen Solvarvsgatan i Hässleholmen, som för närvarande består av 350 lägenheter, sedan mars 2016. På fastigheten har det funnits en byggrätt där ett äldre hus tidigare stått. Victoria Park har nyttjat denna byggrätt för att förtäta området med ytterligare 16 hyreslägenheter med beräknad inflyttningsstart våren 2020. Derome Husproduktion är totalentreprenör för projektet.

- Samarbetet med Victoria Park fungerar väldigt bra. Det känns alltid extra bra att bygga hyresrätter likt dessa på Hässleholmen, då vi är med och bidrar till att lösa bostadsbristen, som är en av våra största samhällsutmaningar. Att vi sedan gör det med närproducerade och klimatsmarta hus i trä är ju oerhört positivt ur ett hållbarhetsperspektiv, säger Johan Axelsson, VD Derome Husproduktion.

- Vi är riktigt glada över att kunna förstärka vårt hållbara förvaltningsarbete här i Borås med ett tillskott på 16 nya lägenheter. Därutöver har vi förvandlat underutnyttjade lokaler till 13 nya marklägenheter med uteplatser. Genom att rusta upp fastigheterna, både inne och ute, och skapa fler bostäder gör vi våra bostadsområden ännu mer trivsamma och attraktiva, säger Maria Widenstedt, Regionchef Victoria Park AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta
Regionchef Maria Widenstedt, maria.widenstedt@victoriapark.se
VD Per Ekelund, per.ekelund@victoriapark.se 

Victoria Park AB är en av Sveriges största och mest betydande privata fastighetsbolag som utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande skapar vi värden för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället. Idag äger och förvaltar vi över 16 600 lägenheter i 13 städer. Och vi växer.

På vår hemsida kan du läsa mer om hur vårt arbetssätt - som bygger på hållbara relationer mellan bolag, individ och samhälle - medverkar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar

Citat

Borås växer i snabb takt och därför är ett nära samarbete mellan Borås Stad och de privata fastighetsbolagen bra och viktigt, för att bostadsbyggandet ska kunna hålla jämna steg med befolkningsutvecklingen.
Ulf Olsson, Kommunstyrelsens ordförande i Borås Stad.
Samarbetet med Victoria Park fungerar väldigt bra. Det känns alltid extra bra att bygga hyresrätter likt dessa på Hässleholmen, då vi är med och bidrar till att lösa bostadsbristen, som är en av våra största samhällsutmaningar. Att vi sedan gör det med närproducerade och klimatsmarta hus i trä är ju oerhört positivt ur ett hållbarhetsperspektiv.
Johan Axelsson, VD Derome Husproduktion.
Vi är riktigt glada över att kunna förstärka vårt hållbara förvaltningsarbete här i Borås med ett tillskott på 16 nya lägenheter. Därutöver har vi förvandlat underutnyttjade lokaler till 13 nya marklägenheter med uteplatser. Genom att rusta upp fastigheterna, både inne och ute, och skapa fler bostäder gör vi våra bostadsområden ännu mer trivsamma och attraktiva.
Maria Widenstedt, Regionchef Victoria Park AB