Peter Ullmark ny COO i Victoria Park och Hembla

Peter Ullmark har anställts som ny COO för Victoria Park AB och Hembla AB. Peter, som tillträder tjänsten i maj 2020 kommer även ingå i den gemensamma ledningsgruppen.

Peter, med mångårig erfarenhet från ledande befattningar i fastighetsbranschen kommer närmast från en roll som Skandinavienchef för Akelius.

I rollen som fastighetschef för Victoria Park respektive Hembla kommer Peter Ullmark att ansvara för ett fastighetsbestånd om 38 000 lägenheter.

- Tillsammans med den gemensamma ledningsgruppen ska Peter driva och bygga upp två starka fastighetsbolag i Hembla och Victoria Park. Med Vonovia i ryggen som långsiktig ägare kommer vi fortsätta att utveckla attraktivare bostadsområden. Genom långsiktigt och hållbart förvaltningsarbete vill vi göra området till en bra plats att leva på, säger Per Ekelund, VD för Victoria Park AB och Hembla AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta 
Per Ekelund, CEO Victoria Park AB och Hembla AB, per.ekelund@victoriapark.se

 

Om Victoria Park och Hembla
Victoria Park AB är en av Sveriges största och mest betydande privata fastighetsbolag som genom hållbar förvaltning utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande skapar vi värden för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället. www.victoriapark.se kan du läsa mer om hur vårt arbetssätt - som bygger på hållbara relationer mellan bolag, individ och samhälle - medverkar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Hembla är ett fastighetsbolag med inriktning på bostäder i Stockholmsregionen och andra tillväxtstäder. Affärsidén är äga och förvalta fastighetsbestånd med en successivupprustning av lägenheter  i samband med den naturliga omsättningen av hyresgäster. Detta kan ske snabbt och kostnadseffektivt tack vare bolagets renoveringsmetod, som bl a innebär att ingen evakuering behöver ske. Bolaget skapar även betydande värden genom att utveckla byggrätter i befintliga beståndet. Marknadsvärdet för bolagets fastigheter uppgick per 30 september 2019 till drygt 33 508 MSEK. Det totala hyresvärdet uppgick per 30 september 2019 till 1 967 MSEK årligen. Uthyrningsgraden är hög med nästan obefintlig vakans. www.hembla.se.

Prenumerera

Media

Media

Citat

Tillsammans med den gemensamma ledningsgruppen ska Peter driva och bygga upp två starka fastighetsbolag i Hembla och Victoria Park. Med Vonovia i ryggen som långsiktig ägare kommer vi fortsätta att utveckla attraktivare bostadsområden. Genom långsiktigt och hållbart förvaltningsarbete vill vi göra området till en bra plats att leva på.
Per Ekelund, CEO för Victoria Park AB och Hembla AB.