Sista dag för handel i Victoria Parks preferensaktier blir den 4 juli 2019

Victoria Park AB (publ) (”Victoria Park”) har genom pressmeddelande den 24 maj 2019 kommunicerat att styrelsen föreslagit en extra bolagsstämma att besluta om inlösen av Victoria Parks preferensaktier med sista dag för handel inklusive rätt till inlösenlikvid den 4 juli 2019.

Den extra bolagsstämman, avhållen den 19 juni 2019, beslutade i enlighet med styrelsens förslag. Victoria Park ansökte om avnotering av preferensaktierna med föreslagen sista dag för handel den 4 juli 2019.

Victoria Park har nu informerats om att Nasdaq Stockholm godkänt bolagets ansökan om avnotering och beslutat att sista dag för handel i Victoria Parks preferensaktier på Nasdaq Stockholm blir den 4 juli 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 
VD Per Ekelund, 070 867 66 57, per.ekelund@victoriapark.se  
CFO Tommy Åstrand, 070 545 59 97,
tommy.astrand@victoriapark.se

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj i tillväxtstäder i Sverige.  
Per den 31 mars 2019 uppgick Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 128 000 kvadratmeter, fördelat på 14 300 lägenheter, med ett marknadsvärde om 18,8 miljarder kronor. Victoria Parks preferensaktier är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.  

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se 

Om oss

Victoria Park AB är en av Sveriges största och mest betydande privata bostadsaktörer som utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande skapar vi värden för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället. Idag äger och förvaltar vi över 16 000 lägenheter i 13 städer. Och vi växer. På vår hemsida kan du läsa mer om hur vårt arbetssätt - som bygger på hållbara relationer mellan bolag, individ och samhälle - medverkar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar