Victoria Park: Victoria Park har tecknat 10-åriga hyresavtal för förskolor på Herrgården, Malmö

Victoria Park har tecknat 10-åriga hyresavtal med Malmö Barnomsorg AB respektive Nida Barnomsorg HB för förskoleverksamheter på Herrgården i Malmö.

Hyresavtalen omfattar lokaler på totalt ca 1 200 kvm till ett hyresvärde på drygt 1,5 Mkr. Avtalen är villkorade av att brukarna får bygglov. Lokalerna är idag tomställda och renoveringsarbete startar nu i sommar med beräknad öppning till hösten respektive vintern 2013.

- Vi ser mycket positivt på att vi tecknat avtal med aktörer inom barnomsorg som har stadsdelen Rosengård i fokus. Med de tre nya förskolorna på Herrgården adderas mervärden för både stadsdelen och våra boende, säger Greg Dingizian, VD på Victoria Park.

12 juni 2013

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Victoria Park AB, Greg Dingizian VD, telefon 0733-98 40 00, greg.dingizian@victoriapark.se

Malmö Barnomsorg AB, Mohamed Akel, telefon 0707-21 77 77, info@barnomsorgenimalmo.com

Nida Barnomsorg AB, Moner Al Bagdadi, telefon 070-763 02 76,
monner1@gmail.com

Om Victoria Park
Victoria Park AB (publ) är ett fastighetsbolag med affärsområden för utveckling av livsstilsboende och förvaltningsfastigheter. Bolaget har utvecklat livsstilsboendet Victoria Park för människor som vill kombinera ett bekvämt boende med ett socialt och aktivt liv. Sveriges första Victoria Park har byggts vid Limhamns kalkbrott i Malmö.

Bolagets fastighetsbestånd uppgår till cirka 85 000 kvm fördelat på ca 79 000 kvm bostäder och ca 6 000 kvm kommersiella lokaler i Malmö. Därtill äger bolaget byggrätter motsvarande cirka 19 000 kvm/BTA vid Limhamns kalkbrott i Malmö.

Victoria Park noterades på NASDAQ OMX First North den 14 november 2007 och handlas under beteckningen VICP. Aktiens ISIN-kod är SE0002216713. Certified Adviser för bolaget är Mangold Fondkommission AB, www.mangold.se

Prenumerera

Dokument & länkar