Victoria Park deltar på Stockholm Corporate Finance Fastighetsseminarium den 18 september

Den 18 september 2018 deltar Victoria Parks VD Per Ekelund på Stockholm Corporate Finance och Financial Hearings kapitalmarknadsdag.

Per Ekelund presenterar Victoria Park kl. 08.30. Presentationen kommer sändas live på www.victoriapark.se/bolaget, där den även finns tillgänglig i efterhand.

Cirka 200 åhörare samlas för att lyssna till 7 företag som presenterar sina verksamheter, följt av en frågestund ledd av moderator Jonas Andersson från Alfred Berg. Det är fjärde året i rad som Stockholm Corporate Finance och Financial Hearings arrangerar kapitalmarknadsdagen, där investerare, analytiker och media träffar företag inom Fastighetsbranschen.

För ytterligare information, vänligen kontakta  
VD Per Ekelund, telefon 070 867 66 57, e-post per.ekelund@victoriapark.se

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige.
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 110 000 kvadratmeter, fördelat på 14 000 lägenheter, med ett marknadsvärde om 17,1 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

 Victoria Park AB (publ) 
Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se 

Taggar:

Om oss

Victoria Park AB är ett börsnoterat fastighetsbolag på Nasdaq Stockholm Mid Cap med fokus på bostäder i tillväxtstäder i Sverige. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar Victoria Park värden för boende, medarbetare, aktieägare, samhället och andra intressenter.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar