Victoria Park förhandlar om bytesaffär med kommunala fastighetsbolag i Göteborg

Victoria Park AB (publ) för förhandlingar med Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag om förvärv av ett mindre bostadsbestånd i Rannebergen, Angered och med Bostadsaktiebolaget Poseidon om överlåtelse av ett markområde i Lövgärdet, Angered. Bostadsaktiebolaget Poseidon har för avsikt att uppföra bostäder på den obebyggda marken.

Information om förhandlingarna offentliggörs eftersom det har kommit till Victoria Parks kännedom att uppgifter spridits utanför förhandlande parter. Bolaget bedömer det som tveksamt om informationen utgör insiderinformation men har för säkerhets skull valt att behandla den så. Bolaget kommer att offentliggöra mer information gällande affären om och i så fall när överlåtelse- och förvärvsavtal har ingåtts, vilket förväntas ske i slutet av oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta
VD Peter Strand, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.se
Ekonomi- och finanschef Tommy Åstrand, 070 545 59 97, tommy.astrand@victoriapark.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som bolaget måste offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Peter Strands försorg, för offentliggörande den 20 oktober 2017 kl. 08.50.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.  
Per den 30 juni 2017 uppgick Victoria Parks fastighetsbestånd till 1 016 000 kvadratmeter, fördelat på 12 846 lägenheter, med ett marknadsvärde om 13,8 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ)
Box 2, 201 20 Malmö
Tel 040 16 74 40
Org nr 55 66 95-0738, Säte Malmö
www.victoriapark.se

Om oss

Victoria Park AB är en av Sveriges största och mest betydande privata bostadsaktörer som utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande skapar vi värden för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället. Idag äger och förvaltar vi över 16 600 lägenheter i 13 städer. Och vi växer. På vår hemsida kan du läsa mer om hur vårt arbetssätt - som bygger på hållbara relationer mellan bolag, individ och samhälle - medverkar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar