Victoria Park har tecknat samarbetsavtal med Kvinnornas Utvecklingsgrupp i Nyköping

Victoria Park utökar sitt bosociala engagemang och insatser för att lyfta bostadsområdet Brandkärr genom att teckna samarbetsavtal med Kvinnornas Utvecklingsgrupp i Nyköping. 

I början av juni tecknade Victoria Park samarbetsavtal med Kvinnornas Utvecklingsgrupp i Nyköping. Föreningen arbetar för att kvinnor med utländsk bakgrund ska bli mer självständiga och integreras i samhället och för att motverka utanförskap.

– Kvinnoföreningens arbete för Brandkärr är mycket betydande och positivt för områdets utveckling. Genom samarbetet vill vi bidra till att stärka både tryggheten och integrationen i bostadsområdet. Vi har sedan tidigare mycket god kontakt med föreningen och ser fram nu emot att fördjupa samarbetet, berättar Kristin Ädel, områdeschef för Victoria Park i Nyköping. 

Kvinnornas Utvecklingsgrupp kommer bidra med att sprida information till våra hyresgäster, där vi idag upplever att informationen inte alltid når fram, via sitt stora och etablerade nätverk. De kommer även att tillföra en viktig roll för att öka antalet deltagande kvinnor på våra hyresgästaktiviteter i Nyköping, som exempelvis områdesdagar, städdagar och nattvandringar.

– I och med vårt samarbete med Victoria Park kommer vi att synas mer i Brandkärr. Fler kvinnor får chansen att träffas, lära känna varandra och träna på att prata svenska. Vi kan bidra till ett tryggare område genom att till exempel vara med på nattvandring tillsammans med Victoria Park, berättar Halimo Hassan, ordförande i Kvinnornas Utvecklingsgrupp.

För ytterligare information, kontakta
Kristin Ädel, områdeschef Victoria Park i Nyköping, 076 017 94 36, kristin.adel@victoriapark.se
Halimo Hassan, ordförande Kvinnornas Utvecklingsgrupp, 0704983794, Halimo44@hotmail.com
 

Kort om Victoria Park 
Victoria Park utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. I vår hållbara förvaltning rustar vi upp och renoverar på lång sikt samtidigt som vi bygger fler bostäder, men framförallt investerar vi i relationer med boende och samverkar med viktiga samhällsaktörer – för att göra skillnad. För oss handlar det inte bara om hus, utan minst lika mycket om människor, samhälle och miljö. 
I Nyköping äger, förvaltar och utvecklar vi bostadsområden med över 600 lägenheter. Idag finns vi i 14 städer med 17 000 lägenheter. Och vi växer. www.victoriapark.se 

Prenumerera

Media

Media

Citat

Kvinnoföreningens arbete för Brandkärr är mycket betydande och positivt för områdets utveckling. Genom samarbetet vill vi bidra till att stärka både tryggheten och integrationen i bostadsområdet. Vi har sedan tidigare mycket god kontakt med föreningen och ser fram nu emot att fördjupa samarbetet.
Kristin Ädel, områdeschef för Victoria Park i Nyköping.
I och med vårt samarbete med Victoria Park kommer vi att synas mer i Brandkärr. Fler kvinnor får chansen att träffas, lära känna varandra och träna på att prata svenska. Vi kan bidra till ett tryggare område genom att till exempel vara med på nattvandring tillsammans med Victoria Park.
Halimo Hassan, ordförande i Kvinnornas Utvecklingsgrupp.