Victoria Park skickar ut underrättelser om förtidslösen till obligationsinnehavare

Victoria Park AB (publ), (“Victoria Park” eller ”Bolaget”) skickar idag ut underrättelser till samtliga obligationsinnehavare i enlighet med villkoren för Bolagets utestående seniora icke-säkerställda obligationslån, med rörlig ränta; obligationslån 2014/2018 med ISIN SE0006452918 om 400 MSEK (”Obligationslånet”) att Bolaget avser utnyttja sin optionsrätt att förtidsinlösa lånet per den 3 september 2018.

I enlighet med villkoren under Obligationslånet underrättas samtliga obligationsinnehavare om att Victoria Park avser utnyttja sin optionsrätt att förtidsinlösa lånet per den 3 september 2018. Underrättelserna kommer i sin helhet att finnas tillgängliga på Victoria Parks hemsida.

För ytterligare information, vänligen kontakta
CFO och Vice VD Tommy Åstrand, 070 545 59 97, tommy.astrand@victoriapark.se

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige.
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 110 000 kvadratmeter, fördelat på 14 000 lägenheter, med ett marknadsvärde om 17,1 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.  

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Om oss

Victoria Park AB är en av Sveriges största och mest betydande privata bostadsaktörer som utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande skapar vi värden för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället. Idag äger och förvaltar vi över 16 600 lägenheter i 13 städer. Och vi växer. På vår hemsida kan du läsa mer om hur vårt arbetssätt - som bygger på hållbara relationer mellan bolag, individ och samhälle - medverkar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar