Victoria Parks planerade bytesaffär i Göteborg avbruten

Victoria Park har tidigare offentliggjort information om förhandlingar avseende en bytesaffär med kommunala bolag i Göteborg där Victoria Park skulle förvärva av ett bostadsbestånd i Rannebergen, Angered av Göteborgs Stads Bostadsaktiebolag och överlåta ett markområde i Lövgärdet, Angered till Bostadsaktiebolaget Poseidon.

Framtidenkoncernen har meddelat Victoria Park att förhandlingarna har avbrutits. Framtiden hänvisar till att den har fått information från polisen om att Victoria Park har anlitat en entreprenör där kriminella haft inflytande.

Victoria Park känner inte till de uppgifter som Framtiden syftar på.

- Vi har tagit del av Framtidenkoncernens beslut samt medieuppgifter gällande våra renoveringar i Lövgärdet, vilket var ny information för oss. Vi ska skyndsamt skapa oss en egen bild av saken och vidta de åtgärder som eventuellt krävs. Enligt samtal med polismyndigheten finns det nu ingen pågående utredning. Vi har rutiner för kontroll av de entreprenörer vi anlitar för att säkerställa att situationer som den här inte uppstår. Dessa kontroller har gjorts även vid anlitande av denna entreprenör och de har inte föranlett några misstankar om några oegentligheter, säger Victoria Parks VD Peter Strand.

För ytterligare information, vänligen kontakta

VD Peter Strand, 070 588 16 61, peter.strand@victoriapark.se
Ekonomi- och finanschef Tommy Åstrand, 070 545 59 97,
tommy.astrand@victoriapark.se 

Informationen i detta pressmeddelande är sådan information som Victoria Park AB (publ) ska offentliggöra i enlighet med EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom Peter Strands försorg, för offentliggörande den 10 januari 2018 kl. 16.00.

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i landet.

Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 062 000 kvadratmeter, fördelat på 13 425 lägenheter, med ett marknadsvärde om 14,6 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se 

Om oss

Victoria Park AB är en av Sveriges största och mest betydande privata bostadsaktörer som utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande skapar vi värden för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället. Idag äger och förvaltar vi över 16 600 lägenheter i 13 städer. Och vi växer. På vår hemsida kan du läsa mer om hur vårt arbetssätt - som bygger på hållbara relationer mellan bolag, individ och samhälle - medverkar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar