Vonovias förslag inför extra bolagsstämma den 24 juli 2018

Deutsche Annington Acquisition Holding GmbH (”Vonovia Acquisition Holding”), helägt dotterbolag till Vonovia SE och största aktieägare i Victoria Park AB (publ), föreslår inför Victoria Parks extra bolagsstämma den 24 juli 2018 att styrelseledamöterna Anders Pettersson och Peter Strand omväljs samt att Rolf Buch, Fabian Heß, Helene von Roeder, Peter Hohlbein och Jens Nagel nyväljs till ledamöter.

­­Victoria Park har på begäran av Vonovia Acquisition Holding sammankallat en extra bolagsstämma den 24 juli 2018 kl. 11.00 för bland annat val av ny styrelse. Vonovia Acquisition Holding, som numera är Victoria Parks röststarkaste ägare, föreslår att styrelsen ska bestå av sju styrelseledamöter utan suppleanter, samt att Rolf Buch, Fabian Heß, Helene von Roeder, Peter Hohlbein och Jens Nagel nyväljs till styrelseledamöter med Rolf Buch som styrelseordförande. Anders Pettersson och Peter Strand kvarstår som ledamöter i bolagets styrelse. 

Vidare föreslår Vonovia Acquisition Holding att styrelsearvode fram till nästa årsstämma ska utgå med 150 000 kronor till vardera styrelseledamot samt, därutöver, 50 000 kronor till ordförande i revisionsutskottet, 25 000 kronor vardera till övriga ledamöter i revisionsutskottet, 30 000 kronor till ordförande i ersättningsutskottet och 15 000 kronor vardera till övriga ledamöter i ersättningsutskottet (i den utsträckning sådana utskott tillsätts).

Sedan tidigare har Vonovia Acquisition Holding föreslagit att till ordförande vid stämman väljs advokat Eddie Juhlin på Fredersen Advokatbyrå. Vonovia Acquisition Holding har även föreslagit att de principer som i samband med årsstämman antagits för Victoria Parks valberedning upphävs. Mot bakgrund av aktieägarstrukturen efter att Vonovias offentliga uppköpserbjudande har fullbordats, kommer valberedningsarbetet framöver att utföras av bolagets majoritetsägare.

Information om de föreslagna nya styrelseledamöterna

Rolf Buch, född 1965, har studerat maskinteknik och företagsekonomi på RWTH Aachen Universitetet, Tyskland, och är VD för Vonovia SE. Rolf Buch har flera styrelseuppdrag inom Vonoviagruppen och är ledamot i den rådgivande styrelsen (supervisory board) i GSB Gesellschaft zur Sicherung von Bergmannswohnungen mbH samt styrelseledamot i Woldemar-Winkler Stiftung der Sparkasse Gütersloh. Rolf Buch anses oberoende i förhållande till Victoria Park och bolagsledningen, men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Helene von Roeder, född 1970, har en MPhil från University of Cambridge, Storbritannien, och är CFO i Vonovia SE. Helene von Roeder har flera styrelseuppdrag inom Vonoviagruppen. Helene von Roeder anses oberoende i förhållande till Victoria Park och bolagsledningen, men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Fabian Heß, född 1974, har doktorsexamen i juridik från Westfälische Wilhelms-Universität zu Münster i Tyskland och är General Counsel i Vonovia SE. Fabian Heß har flera styrelseuppdrag inom Vonovia-gruppen. Fabian Heß anses oberoende i förhållande till Victoria Park och bolagsledningen, men inte i förhållande till bolagets större aktieägare.

Peter Hohlbein, född 1959, har en juristexamen från University of Applied Sciences of the Department of Justice, Bad Münstereifel, Tyskland, och är Associated Partner på Mazars GmbH & Co KG och Managing Partner & Management Consultant på PHC Hohlbein & Cie. Consulting. Peter Hohlbein anses vara oberoende i förhållande till Victoria Park och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

Jens Nagel, född 1971, har haft uppdrag med fokus på fastighetsförvaltning i GEHAG (Gemeinnützige Heimstätten AG) och är verkställande direktör för Hemsö GmbH. Jens Nagel anses vara oberoende i förhållande till Victoria Park och bolagsledningen samt i förhållande till bolagets större aktieägare.

För ytterligare information, vänligen kontakta  
Styrelseledamot Pia Kinhult, 072 179 23 39, pia.kinhult@esss.se

Victoria Park AB (publ) är ett börsnoterat fastighetsbolag, som med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande för ett attraktivare boende skapar värden i en växande fastighetsportfölj på tillväxtorter i Sverige.
Victoria Parks fastighetsbestånd uppgår till 1 110 000 kvadratmeter, fördelat på 14 000 lägenheter, med ett marknadsvärde om 17,1 miljarder kronor. Aktierna i Victoria Park är upptagna till handel på Nasdaq Stockholm Mid Cap.

Victoria Park AB (publ) Box 2, 201 20 Malmö, Tel 040 16 74 40, Org. nr 556695-0738, Säte Malmö, www.victoriapark.se

Om oss

Victoria Park AB är en av Sveriges största och mest betydande privata bostadsaktörer som utvecklar attraktiva bostadsområden i landets tillväxtstäder. Med ett långsiktigt förvaltningsarbete och socialt ansvarstagande skapar vi värden för kunder, medarbetare, aktieägare och samhället. Idag äger och förvaltar vi över 16 600 lägenheter i 13 städer. Och vi växer. På vår hemsida kan du läsa mer om hur vårt arbetssätt - som bygger på hållbara relationer mellan bolag, individ och samhälle - medverkar till en positiv och hållbar samhällsutveckling.

Prenumerera

Dokument & länkar