BOLAGSSTÄMMA I VIKING LINE ABP

Viking Line Abp   Börsmeddelande 05.02.2003, kl. 15.30      1(1)

BOLAGSSTÄMMA I VIKING LINE ABP

Viking Line Abp:s ordinarie bolagsstämma hölls idag den 5 februari
2003 kl 12.00 i Mariehamn. Stämman fastställde moderbolagets
bokslut och koncernbokslutet samt omfattade styrelsens förslag
till dividend om 1,35 euro per aktie för räkenskapsperioden
1.11.2001-31.10.2002. Avstämningsdag för dividendutbetalning är den
10 februari 2003 och utbetalningsdag för dividenden är den 17
februari 2002. Stämman beviljade styrelsen och verkställande
direktören ansvarsfrihet.

Bolagets styrelse omvaldes i sin helhet och har därmed följande
sammansättning intill utgången av nästa ordinarie bolagsstämma:
Ben Lundqvist med Stefan Lundqvist som personlig suppleant, Carita
Blomsterlund med suppleanten Airi Sundman, Nils-Erik Eklund med
suppleanten Marie-Louise Sviberg, Dick Lundqvist med Gunilla
Lundqvist som suppleant samt Sture Carlson med suppleanten Erik
Grönberg. Styrelsens ordförande är Ben Lundqvist.

Bolagets revisorer Leif Hermans, CGR och Kurt Hollfast, CGR
återvaldes liksom bolagets revisorssuppleanter Mikael Holmström,
CGR och Erika Sjölund, GRM.


Viking Line AbpNils-Erik Eklund
Verkställande direktör.Prenumerera