KONKURRENSEN FRÅN FARTYG UNDER UTLÄNDSK

Viking Line Abp   Börsmeddelande 21.10.2003, kl. 12.05    1(1)

KONKURRENSEN FRÅN FARTYG UNDER UTLÄNDSK FLAGG TVINGAR VIKING LINE
TILL ÅTGÄRDER FÖR ATT STÄRKA KONKURRENSKRAFTEN PÅ TALLINN-LINJEN.

Viking Line är det största bilfärjerederiet på norra Östersjön och
opererar med sju fartyg, av vilka fem för finsk flagg. Viking Line
är därmed den överlägset största finska sjöarbetsgivaren, vilket är
resultatet av att rederiet alltid prioriterat den finska flaggan.
På linjen Helsingfors - Tallinn trafikerar Viking Line sedan
augusti detta år med m/s Rosella. För linjen, som är en viktig
transportled för den finska industrin, förväntas en positiv
utveckling då Estland ansluter sig till den Europeiska Unionen den
1 maj 2004.

I Estlandstrafiken trafikerar Rosella i konkurrens med fartyg som
för bl.a estnisk, italiensk, norsk och svensk flagg, och som därmed
har väsentligt förmånligare verksamhetsförutsättningar än m/s
Rosella. Tidigare i höst har Silja Line inlett samarbets-
förhandlingar som berör två fartyg; m/s Finnjet och m/s Star Wind.
Star Wind kan dessutom utnyttja det svenska nettolönesystemet. Av
de konkurrerande finska fartygen på linjen är det endast m/s
Nordlandia, om vilken inte meddelats om åtgärder beträffande
flaggan. Sammantaget utvisar detta att trafik under finsk flagg, på
denna linje, under nuvarande verksamhetsbetingelser inte är
ekonomiskt försvarbar.

Viking Line har i dag med anledning av detta kallat företrädare för
sjöpersonalen till samarbetsförhandlingar rörande m/s Rosella och
dess personal. Samarbetsförhandlingarnas föremål är åtgärder som
stärker fartygets konkurrenskraft och kan inbegripa byte till annat
europeiskt skeppsregister, vilket medför att fartyget bemannas med
en besättning av annan europeisk nationalitet. Under
samarbetsförhandlingarna skall dock tonvikten ligga på undersökning
av möjligheterna att fortsätta trafiken med finsk besättning,
emedan Viking Line trots allt hoppas att det är möjligt att
tillsammans med berörda fackförbund finna lösningar som möjliggör
detta.

Samarbetsförhandlingarna berör m/s Rosella och dess personal.
Antalet berörda personer är 185.

Viking Line Abp



Jan Hanses
Juridisk direktör

Prenumerera