Bokslutsrapport 1 januari - 31 december 2002

Bokslutsrapport 1 januari - 31 december 2002 Bokslutsåret 2002 * Nettoomsättningen uppgick till 215,1 (556,8) mkr. * Rörelseresultatet uppgick till -104,6 (21,0) mkr varav -77,6 mkr avser nedskrivning av varulager och krediteringar. * Resultat före skatt uppgick till -95,2 (30,6) mkr. * Kassaflödet efter investeringar uppgick till -20,0 (-72,9) mkr. * Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -4,56 (1,14) kronor. * Orderstocken uppgick till 69 (203) mkr. Fjärde kvartalet * Nettoomsättningen uppgick till 76,3 (122,9) mkr. * Rörelseresultatet uppgick till -61,0 (-2,7) mkr varav -48,6 mkr avser nedskrivning av varulager. * Resultat före skatt uppgick till -58,9 (-1,2) mkr. * Viking Telecom får order på 19 mkr från Tele2. * Viking Telecom får order på 16 mkr på produkter för SMS i fasta nätet till nya kunder. * Viking Microwave får order på 4 mkr från Åkerströms NoWire. Väsentliga händelser efter periodens slut * Förhandlingar avseende kostnader i samband med de stora annulleringarna av order och påbörjade leveranser under 2002 är under slutförande och har beaktats vid upprättande av årsbokslutet. * Viking Telecom erhåller order från Tele2 på routertelefoner med ett ordervärde av ca 15,5 mkr. Göteborg den 7 februari 2003 [REMOVED GRAPHICS] Carl Schneider Verkställande direktör För ytterligare information hänvisas till: VD Carl Schneider Tel: 031-720 69 01. Mobil: 0739-20 69 01 ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT01200/wkr0001.doc Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2003/02/07/20030207BIT01200/wkr0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Viking Telecom har bytt namn och heter numera Phonera

Dokument & länkar