Delårsrapport 1/1 2002 - 30/6 2002

Report this content

Delårsrapport 1/1 2002 - 30/6 2002 Perioden 1/1 2002 - 30/6 2002 · Nettoomsättningen uppgick till 121,3 (415,8) mkr. · Rörelseresultatet uppgick till -19,1 (26,9) mkr. · Resultat före skatt uppgick till -16,3 (31,4) mkr. · Kassaflödet efter investeringar uppgick till -8,5 (-1,2) mkr. · Resultat per aktie efter utspädning uppgick till -0,6 (1,07) kronor. · Orderstocken uppgick till 155 (128) mkr. Andra kvartalet · Nettoomsättningen uppgick till 39,1 (109,8) mkr. · Rörelseresultatet uppgick till -10,2 (0,8) mkr. · Resultat före skatt uppgick till -8,2 (2,9) mkr. · Viking Telecom omstrukturerar och reducerar personalen med 15 personer. · Viking Telecom etablerar SMS operatörsverksamhet. Väsentliga händelser efter periodens slut · Viking Telecom har utsetts till leverantör av SMS terminaler för det fasta telenätet av Irlands ledande teleoperatör, Eircom. · Viking Telecom erhåller ytterligare order på system för SMS i fasta nätet. VDs kommentarer Marknaden under det första halvåret har varit mycket svag. Operatörernas finansiella situation och svårigheter har förskjutit beslut, inte minst när det gäller SMS i det fasta nätet, vilket kraftigt har påverkat bolagets orderingång. Intresset för våra produkter och system är dock fortfarande mycket stort och förhandlingar pågår med ett antal nya potentiella kunder och partners. Fastnätsoperatörerna har inte direkt drabbats av problemen med 3G och har genom SMS en möjlighet att snabbt skapa nya intäkter. Vi ser tecken på en ökad orderingång under det andra halvåret 2002 inom både Telecom och Microwave. Perioden 1/1 2002 - 30/6 2002 Periodens ekonomiska utveckling stördes av förskjutningar i planerade leveranser av routertelefoner förorsakade av tekniska problem. Dessa problem har lösts, dock har produkten i samråd med kunden vidareutvecklats med ny funktionalitet vilket inneburit att massproduktion ännu inte startats. Inom affärsområdet Telecom fortsätter produktområdet routerprodukter för rösttelefoni att utvecklas med nya modeller och ny funktionalitet för befintliga och nya kunder. Inom produktområdet mobila tjänster i fasta telenätet tecknade Viking Telecom ett distributions-avtal med en ny distributör på en mycket intressant SMS-marknad. Avtalet innefattar försäljning av Viking Telecoms SMS serversystem och SMS-terminalen, SMSit. Inom affärsområdet Microwave togs den första ordern på mikrovågslänken Link155 IP på den tyska marknaden till ett värde av cirka 3,5 mkr. Så även på den engelska marknaden där ordern bestod av IAD-enheten Link155 AD till ett värde av cirka 5,5 mkr. Dessa två kontrakt är tecknade med systemintegratörer som ser denna första order som en utvärdering av vår Link155-familj och att den fungerar i deras respektive systemerbjudande till tele- och nätverksoperatörer. Deltagandet på CeBIT-mässan i Hannover i mars bekräftade att satsningarna på mobila tjänster i det fasta telenätet samt på mikrovågslänkar och accessprodukter för höghastighetskommunikation i nästa generations accessnät är rätt. På CeBIT lanserade Viking Telecom en ny kombinerad SMS-terminal och telefon, SMSit Phone, för att öka mervärdet i produkten. Både design och funktion mottogs mycket positivt. SMS-tjänstens intåg i det fasta telenätet pågår i stort sett hos de flesta större operatörer i Europa och Asien. I Sverige är det endast Tele2 som idag kan erbjuda tjänsten i sitt nät. Den marknad i Europa som kommit längst i införandet av SMS-tjänsten i fasta telenätet är Italien med cirka 1,5 miljoner sålda SMS-terminaler i slutet på 2001. Den näst största marknaden i Europa är Tyskland där det dagligen skickas cirka 400 000 SMS-meddelanden till och från det fasta nätet. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT01300/wkr0002.pdf Hela rapporten http://www.waymaker.net/bitonline/2002/08/22/20020822BIT01300/wkr0001.doc Hela rapporten

Dokument & länkar