Fler orders på SMS i det fasta telenätet till Viking Telecom

Report this content

Fler orders på SMS i det fasta telenätet till Viking Telecom Viking Telecom har under slutet av 2002 mottagit order på produkter och system för SMS- tjänster i det fasta nätet, från operatörer i Mellanöstern och i Thailand. Viking Telecom har, via sin distributör AcrossIt, sålt produkten SMSit Phone till flera länder i Mellanöstern med ett ordervärde på drygt 10 miljoner SEK. Man har erhållit orders från fem lokala operatörer, vilka skall etablera SMS-tjänster i det fasta nätet och den första installationen kommer att starta under januari månad. TT&T (Thai Telephone & Telecommunication Public Company Limited), en av tre teleoperatörer i Thailand, har köpt produkten SMSit Phone inför sin lansering av SMS-tjänster i det fasta nätet med ett ordervärde på ca 6 miljoner SEK Marknadspotentialen i Thailand är stor då alla tre teleoperatörer i landet har beslutat att lansera SMS-tjänster i det fasta nätet.. - Vi ser tydligt en ökad aktivitet på marknaden för SMS-tjänster i fasta nätet världen över. Tillsammans med våra partners är vi delaktiga de flesta pågående upphandlingarna och ser en marknad med stor potential, säger Carl Schneider VD Viking Telecom AB. SMS-tjänster (Short Message Service) har nu börjat lanseras i det fasta telenätet över hela världen. Viking Telecom är en helhetsleverantör med både terminaler och serverplattform i produktportföljen. Viking Telecoms serverplattform är ett flexibelt nav som knyter ihop SMS i de fasta och mobila näten. Viking Telecoms SMSit Phone är en kombinerad telefon och terminal. Produkten är tack vare tangentbord och en tydlig display mycket användarvänlig och ansluts enkelt till det vanliga telefonjacket. Produkten skickar och tar emot textmeddelanden till andra SMS-terminaler eller till/från mobiltelefoner. Viking Telecom (publ.) koncernen utvecklar och marknadsför accessprodukter för befintliga och framtida kommunikationsnät inom affärsområdena Telecom och Microwave. Bolaget har sitt säte i Göteborg och aktiva dotterbolag i Sverige, Portugal och Hong Kong samt ett hälftenägt samriskbolag i Norge. Bolaget är noterat på OM Stockholmsbörsens O-lista, under listnamnet VIKT. För ytterligare information kontakta: Carl Schneider Per A Silfveroxel VD Viking Telecom AB Vice VD Marknad- och försäljning Viking Telecom AB Tel: 031-720 69 01, Tel: 031-720 69 56, mobil: 0739-20 69 01 mobil:0736-82 69 56 E-post: E-post:per.silfveroxel@viking-telecom.com carl.schneider@viking-telecom.com Information finns även på: www.viking-telecom.com ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/15/20030115BIT00460/wkr0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2003/01/15/20030115BIT00460/wkr0002.pdf

Dokument & länkar